Anexos

 

CANCIÓN

 

Unha estrela levo aquí
moi dentro de min,
que ilumina o camiño
que me leva ata ti
"
 

 

Novos sendeiros que descubrir

cando nos miramos dentro,

paso a paso camiñar é vivir

e a esperanza é encontro.

 

Una estrela…

 

Novas estelas que descubrir

sobre o claro ceo,

e que a túa mirada saiba dicir

o que ti sentes por dentro.

 

Una estrela…

 

Novos amigos que descubrir

e Deus está entre eles,

este regalo quero compartir

cos de cerca e cos de lonxe.

------------------------------------------------------------

PLANTIÑA DNI

 

 

                                    DOCUMENTO  NACIONAL  DE  IDENTIDADE

 PRIMEIRO APELIDO

 

 SEGUNDO APELIDO

 

 NOME     

     COLEXIO                                                                                                  FOTO

                                                               SEXO/NACIONALIDADE

 

 

                                                                                              DATA DE NACEMENTO

 

 

                                                                                              SINATURA

DNI  NÚM.

XXXXXXXXX

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POWER POINT (ANEXO)

5.3.1 Anexo 1.OS DOUS LOBOS.ppt (804,5 kB)