Infantil - 1º Ciclo

Por problemas de espazo non incluímos debuxos nos documentos. Recomendamos buscalos e incluílos, sobre todo no traballo cos máis pequenos.