III Domingo - Gaudete

 

ADVENTO CICLO A

 

PRIMEIRA Is 35, 1-6a. 10

Virá o mesmo Deus e salvaravos

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE ISAÍAS

 

 

35 1¡Que se alegren o deserto e maila terra reseca,

que brinque de ledicia a estepa e que floreza!

¡Que, coma a lis, 2floreza abundantemente,

que brinque en exultante danza!

 

Concedéuselle a gloria do Líbano,

o esplendor do Carmelo e do Xarón.

 

Eles mesmos verán a gloria do Señor,

o esplendor do noso Deus.

 

3Fortalecede as mans adormecidas,

e ponde firmes os xeonllos que tremen.

 

4Dicídelles ós de corazón tímido:

"Collede ánimo, non temades.

Velaí o voso Deus.

 

Chega a vinganza, a recompensa de Deus.

Chega El mesmo, e salvaravos".

 

5Entón abriranse os ollos dos cegos,

e os oídos dos xordos destaparanse.

 

6Entón o coxo saltará coma un corzo

e a lingua do mudo cantará xubilosa.

10e os rescatados do Señor volverán por ela,

entrarán en Sión con xúbilo,

felicidade eterna sobre as súas cabezas.

Conseguirán ledicia e felicidade,

pois o sufrimento e o pranto fuxirán.

 

 

 

SALMO RESP Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

R/ (cf. Is 35, 4): Ven, Señor, a salvarnos

Ou: Aleluia.

 

 

7El garda por sempre a súa fidelidade:

failles xustiza ós oprimidos

e dálles pan ós famentos.

 

O Señor libra os cautivos,

8o Señor abre os ollos dos cegos,

o Señor endereita os dobrados,

o Señor ama os xustos.

9O Señor protexe os forasteiros,

 

Sostén os orfos e as viúvas,

extravía os camiños dos malvados.

10Reine o Señor por sempre,

o teu Deus, Sión, polas xeracións.

 

 

 

SEGUNDA Sant 5, 7-10

Afincade os vosos corazóns,

porque está xa cerca a chegada do Señor.

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SANTIAGO

 

 

7Tede paciencia, irmáns, deica a volta do Señor. Reparade en como o labrego coa

esperanza posta nos preciosos froitos da terra agarda con paciencia as augas temperás e

as serodias. 8Tede tamén vós paciencia e collede folgos, porque o Señor axiña chegará.

9Non vos queixedes, irmáns, uns dos outros, para que non vos sentencien; mirade que o

xuíz está xa á porta. 10No sufrimento e na paciencia, irmáns, seguide o exemplo dos

profetas que falaron no nome do Señor.

 

 

 

 

 

ALELUIA Is 61, 1 (Cit. en Lc 4, 18):

 

O Espírito do Señor está sobre min:

mandoume a evanxelizar ós pobres

 

 

 

EVANXEO Mt 11, 2-11

¿Es ti o que ha de vir, ou agardamos a outro?

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

 

2Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, mandou os seus discípulos a lle

preguntar:

3-¿Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?

 

4Respondeulles Xesús:

-Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 5os cegos ven e os coxos andan,

os leprosos fican limpos e os xordos oen, os mortos resucitan e ós pobres estáselles

anunciando a Boa Nova. 6¡E ditoso quen non se escandalice de min!

 

7Non ben se foron eles, comezou Xesús a falar de Xoán á xente:

-¿Que fostes ver ó deserto?: ¿unha cana abaneada polo vento?

 

8Pois logo, ¿que fostes ver?: ¿un home vestido con roupas finas? Pero os que vesten

roupas finas están nos pazos dos reis. 9Pois logo, ¿a que saístes?: ¿a ver un profeta? Si,

e abofé que moito máis ca un profeta. 10Este é de quen está escrito:

 

Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti,

para que prepare o teu camiño.

 

11Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Batista, aínda

que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

 

 

                                                                                                                                            

Palabra do Señor