S.Xosé, esposo da Virxe

SAN XOSÉ, ESPOSO DA VIRXE MARÍA (A)

 

 

1ª LECTURA (2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16)

Lectura do segundo libro de Samuel. 

 

Naqueles días, o Señor dirixiu esta palabra a Natán:

«Ve a dicir ao meu servo David: Cando chegases ao final da túa vida e descanses cos teus antepasados, manterei despois de ti un descendente saído das túas entrañas e consolidarei o seu reino. O edificará un templo na miña honra e eu manterei para sempre a súa realeza. Serei para el un pai e el será  para min un fillo. A túa dinastía e a túa realeza subsistirán para sempre ante min, e o teu trono durará por sempre».

 

 

SALMO RESPONSORIAL (Ps 88)

 

Cantarei eternamente o amor do Señor, 

anunciarei por sempre a túa fidelidade..

Proclamarei: «O teu amor é un edificio eterno,

 a túa fidelidade está firme nos ceos».

 

Selei unha alianza co meu elixido, 

xurei ao meu servo David: 

«Afirmarei a túa descendencia para sempre,

 consolidarei o teu trono por todas as idades».

O dirame: «Ti es o meu Pai, o meu Deus, 

a roca que me salva». 

O meu amor cara a el será eterno, 

e a miña alianza con el, firme.

 

 

2ª LECTURA (Rom 4, 13.16-18.22)

Lectura da carta do apóstolo san Paulo aos Romanos. 

 

Irmáns: Cando Deus prometeu a Abrahán  e á súa descendencia que herdarían o mundo, non vinculou a promesa á lei, senón á forza salvadora da fe. Por iso a herdanza depende da fe, é puro don, de modo que a promesa mantéñase segura para toda a descendencia de Abrahán, que non é só a  que procede da lei, senón tamén a que procede da fe de Abrahán, que é pai de todos nós. Así di a Escritura: Fágoche pai de moitos pobos; e o é ante Deus en quen creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama á existencia ás cousas que non existen.

Abrahán creu contra toda esperanza que  sería pai de moitos pobos, segundo foille prometido: Así será a túa descendencia. O cal lle foi tido en conta para obter a salvación. 

 

 

EVANXEO (Mt 1,16.18-21.24a)

Lectura do santo Evanxeo segundo San Mateo. 

 

O nacemento de Xesús foi  así: a súa nai María estaba prometida a Xosé e, antes de vivir xuntos, resultou que esperaba un fillo pola acción do Espírito Santo. Xosé, o seu esposo, que era xusto e non quería denunciala, decidiu separarse dela en segredo.

Despois de tomar esta decisión, o anxo do Señor aparecéuselle en soños e díxolle:

«Xosé, fillo de David, non temas aceptar a María como a túa esposa, pois o fillo que espera vén do Espírito Santo. Dará a luz un Fillo, e poraslle por nome Xesús, porque salvará ao seu pobo dos pecados». Cando Xosé espertou fixo o que o anxo do Señor lle mandara.