Santa María, Nai de Deus

 

SOLEMNIDADE DE SANTA MARÍA NAI DE DEUS

 

PRIMEIRA Num 6, 22-27

Invocarán o meu nome a prol dos fillos de Israel e Eu bendicireinos

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS NÚMEROS

 

 22O Señor faloulle a Moisés: 23-"Dilles a Aharón e a seus fillos: desta maneira habedes

de bendici-los fillos de Israel: 24Que o Señor te bendiga e te garde. 25Que o Señor faga

brillar sobre ti o seu rostro e se compadeza de ti. 26Que o Señor che mostre o seu rostro

e che conceda a paz. 27Eles invocarán así o meu nome en favor dos fillos de Israel e eu

bendicireinos".

 

 

 

SALMO RESP. Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8

R/ (2a): Deus se apiade de nós e nos bendiga

 

 2Deus se apiade de nós e nos bendiga,

móstreno-la luz da súa presencia.

3Que se coñezan na terra os seus camiños

e en tódolos pobos a súa salvación.

 

 5Alégrense e canten as nacións,

porque ti gobérna-los pobos rectamente

e guías na terra as nacións.

 

 6Lóuvente, Deus, os pobos,

lóuvente os pobos todos.

8Que Deus nos bendiga e que o teman

os confíns todos do mundo.

 

 

 

SEGUNDA Gal 4, 4-7

Deus mandóuno-lo seu Fillo, nacido de muller

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS GÁLATAS

 

 Irmáns e irmás:

 

4Así que chegou a plenitude dos tempos, Deus mandóuno-lo seu Fillo, nacido de muller

e suxeito á Lei, 5para rescata-los que estabamos baixo a Lei e para que recibisémo-la

profillación. 6A proba de que sodes fillos del é que Deus mandou ós vosos corazóns o

Espírito do seu Fillo que exclama ¡Abbá! (que quere dicir ¡meu Pai! ). 7Polo tanto, ti xa

non es escravo, senón fillo. E, por seres fillo, tamén, gracias a Deus, es herdeiro.

 

 

 

 

 

ALELUIA Hebr 1, 1-2:

En moitas ocasións Deus faloulles noutro tempo ós nosos pais por medio dos profetas,

ultimamente falounos por medio do Fillo

 

 

 

 EVANXEO Lc 2, 16-21

Encontraron a María e a Xosé e ó neno. E despois de oito días puxéronlle de nome Xesús.

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

 

16Foron os pastores a correr ata Belén e atoparon a María e mais a Xosé, e á criatura

deitada na manxadoira. 17O que o viron, contaron todo o que lles dixeran do meniño,

18deixando pasmados a cantos escoitaban o que tal dicían os pastores. 19María, pola

súa parte, conservaba todas estas cousas no seu corazón. 20Os pastores voltaron,

glorificando e louvando a Deus por canto viran e oíran, tal como lles fora anunciado.

 

21Os oito días tocaba circuncida-lo neno e puxéronlle de nome Xesús, tal como o

chamara o anxo antes da súa concepción.