Xoves Santo

XOVES SANTO

 

MISA DA DERRADEIRA CEA DO SEÑOR

 

Primeira Lectura      Ex 12, 1-8. 11-14

Mandatos acerca da cea pascual

 

LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO

 

     Naqueles días, o Señor díxolles en Exipto a Moisés e a Aharón:

     ‑ Teredes este mes polo primeiro dos meses, o mes principal de todo o ano. Dicídelle a toda a comunidade de Israel: "Que no día dez deste mes cadaquén se procure un año por familia, un por casa. Se a familia é moi pequena para comer o año enteiro, que se xunte co seu veciño, co máis próximo á súa casa, de xeito que, tendo en conta o número de comensais, o año se axuste ao que entre todos poidan comer.

     O animal, que será sen defecto, macho e dun ano, procuraré­delo entre os años ou entre os cabritos.

     Gardarédelo ata o catorce deste mes e, entre lusco e fusco dese día, inmolarao a comunidade toda de Israel en asemblea. Colleredes o sangue e mollaredes con el as xambas e o lintel das casas nas que se vai comer.

     Comeredes a carne esa noite, asada no lume, con pan sen levedar e con verduras amargas.

     Comerédelo deste xeito: A cintura cinguida, as sandalias nos pés, o caxato na man. Comerédelo ás presas, pois é a Pascua, o Paso do Señor.

     Esa noite pasarei eu por todo Exipto e ferirei de morte a todos os primoxénitos, desde os dos homes ata os do gando. Farei cumprida xustiza contra todos os deuses de Exipto. Eu, o Señor.

     O sangue será o sinal das casas onde vós habitades. En vendo o sangue, pasarei sen me deter, e así, cando eu fira a Exipto, non vos tocará a vós a praga exterminadora.

     Este día quedaravos como lembranza perpetua e faredes nel festa ao Señor. Será festa de precepto por todas as xeracións".

 

Palabra do Señor                             

R/. Grazas a Deus

 

SALMO RESPONSORIAL      Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

 

R/. (cf. 1 Cor 10, 16): O cáliz de bendición é a comuñón do Sangue de Cristo.

 

 

Con que lle pagarei ao Señor

todo o ben que me fixo?

Alzarei a copa da salvación,

invocando o nome do Señor.

 

É preciosa aos ollos do Señor

a morte dos seus amigos.

Señor, eu son o teu servo,

servo teu e fillo da túa serva:

ti rompiches as miñas cadeas!

 

Ofrecereiche un sacrificio de loanza,

invocando o teu nome, Señor.

Cumprirei os meus votos ao Señor,

á vista de todo o seu pobo.

 

 

 

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS CORINTIOS

Segunda Lectura      1 Cor 11, 23-26

Cantas veces comades deste pan e bebades deste viño, anunciades a morte do Señor

 

            Irmáns:

            Eu recibín do Señor, e transmitinvos tamén a vós, que o Señor Xesús, na noite en que o entregaron, colleu pan e, despois de dar grazas, partiuno e dixo: "Isto é o meu corpo, que se entrega por vós; facede isto en memoria miña".

            Do mesmo xeito, despois de cear, tomou a copa dicindo: "Esta copa é a Nova Alianza, no meu sangue; cada vez que a bebades, facédeo en memoria miña".

            Polo tanto, cada vez que comedes este pan e bebedes esta copa, anunciades a morte do Señor, ata que El volva.

 

Palabra do Señor                             

R/. Grazas a Deus

 

VERSÍCULO     Xn 13, 34

Douvos un mandamento novo, di o Señor,

que vos amedes uns a outros como eu vos amei.

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

Evanxeo     Xn 13, 1-15

Amounos ata a fin

 

            Antes da festa da Pascua, sabía Xesús que lle chegara a hora de pasar deste mundo para onda o Pai; e xa que amara os seus que estaban no mundo, amounos ata a fin.

            E mentres ceaban ‑xa o Satán lle movera o corazón a Xudas, o de Simón Iscariote, para que o entregase ‑, sabendo que o Pai lle puxera todo nas mans, e que saíra de Deus e ía onda Deus, ergueuse da mesa e deixou a túnica; e collendo unha toalla, cinguiuse con ela. Despois, botou auga nunha almofía e comezou a lavarlles os pés aos discípulos e a secárllelos coa toalla que levaba cinguida.

            Pero, cando chegou onda Simón Pedro, este díxolle:

            ‑ Señor, vasme ti lavar os pés a min?

            Xesús respondeulle:

            ‑ O que eu fago, ti non o entendes agora; halo comprender despois.

            Pedro replicoulle:

            ‑ Ti non me lavarás os pés a min endexamais.

            Xesús respondeulle:

            ‑ Se non te lavo, non terás parte comigo.

            Exclamou Simón Pedro:

            - Señor, daquela os pés, as mans e mais a cabeza.

            Dille Xesús:

            ‑ Quen se bañou, non precisa máis que lavar os pes, pois está todo limpo; e vós estades limpos, aínda que non todos.

            Sabía quen o había de entregar: por iso dixo "non todos estades limpos".

            Despois de que Xesús lles lavou os pés e vestiu a súa túnica, sentou outra vez e preguntoulles:

            ‑ Comprendedes o que fixen convosco? Vós chamádesme "Mestre" e "Señor" e dicides ben porque o son. Logo, se eu, o Señor e o Mestre, vos lavei os pés, tamén vós debedes lavarvos os pés uns a outros.

            Deivos así un exemplo, para que, como eu fixen convosco, así fagades tamén vós.

 

 

Palabra do Señor                                         

R/. Loámoste, Cristo