XII Domingo

 

 

PRIMEIRA Xer 20, 10-13

Liberou a vida do pobre da man dos malvados

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE XEREMÍAS

 

Dixo Xeremías:

 

10Xa estou oíndo a sentencia,

aumenta o terror ó arredor:

"Denunciádeo, denunciémolo".

 

Tódolos que se fiaban da miña mensaxe de paz,

agardan a miña caída:

"A ver se se deixa seducir: poderemos con el, e vingarémonos del".

 

11Polo Señor suspiro, como por un forte loitador;

por isto os meus perseguidores caen, non me poden.

 

Quedarán cubertos de vergonza porque non tiveron éxito,

non deixarán esquecida esta vergonza perpetua.

12Señor dos Exércitos, que pos a proba o xusto,

que ve-los sentimentos e mailas intencións,

eu hei ver como te vingas deles,

pois a ti encomendei o meu preito.

 

13Cantádelle ó Señor,

louvade o Señor,

pois libra a vida dun pobre do poder dos malvados.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 68, 8-10. 14 e 17. 33-35

R/ (14c): Pola túa moita bondade, escóitame, Señor

 

8Por ti aturo eu afrentas

e cóbreme a cara a vergonza.

9Volvinme estraño para meus irmáns,

alleo ós fillos da miña nai.

10Consómeme o celo da túa casa

e as aldraxes dos que te aldraxan

caen enriba de min.

 

 14Mais eu, Señor, suplico cara a ti,

na hora, meu Deus, do teu favor.

Pola túa moita bondade,

respóndeme, pois ti e-lo socorro verdadeiro.

17Respóndeme, Señor, conforme ó teu amor,

pola túa misericordia, vólvete a min.

 

 33Olládeo, humildes, e alegrádevos,

avivecede o corazón os que buscáde-lo Señor,

34pois o Señor escoita ós humildes,

non despreza ós seus na cadea.

35Lóuvente o ceo e maila terra.

 

 

 

SEGUNDA Rm 5, 12-15

Non hai comparanza entre o delito e o don

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS ROMANOS

 

Irmáns e irmás:

12O pecado entrou no mundo por un home só, pero como polo pecado entrou a morte, a

morte pasou a tódolos homes e, en consecuencia, todos quedaron incursos no pecado.

13Porque, de feito, antes da Lei había pecado no mundo; anque o pecado non se ten en

conta cando non hai Lei; 14a pesar diso, a morte dominou desde Adam ata Moisés, mesmo

sobre aqueles que non pecaron cunha transgresión semellante á de Adam. E Adam é unha

figura arquetípica daquel que está para vir.

 

15Pero de ningún modo hai comparanza entre o delito e o don. Porque, se polo delito dun

morreron tódolos demais, moito máis polo favor dun home, Xesús Cristo, a gracia e o don

de Deus rebordaron sobre todos.

 

 

 

 ALELUIA Xn 15, 26b. 27a

O Espírito da verdade dará testemuño de min, di o Señor;

tamén vós daredes testemuño

 

 

 

EVANXEO Mt 10, 26-33

Non lles teñades medo ós que matan o corpo

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

Dilles Xesús ós seus apóstolos:

Non lles teñades medo, que non hai cousa encuberta que non se acabe descubrindo, nin

cousa oculta que non se acabe sabendo. 27O que vos digo na escuridade faládeo á plena

luz; e o que oídes ás agachadas pregoádeo desde as azoteas.

 

28Non lles teñades medo ós que matan o corpo pero non poden mata-la alma; temede máis

ben a aquel que pode arruina-lo corpo e a alma no inferno. 29¿Non se venden un par de

pardais por catro patacos? E non cae o primeiro no chan sen o consentimento do voso Pai.

 

30Pois vós, mesmo tedes contados os pelos todos da cabeza. 31Así que non teñades medo,

que vós valedes máis ca tódolos pardais xuntos.

 

32Todo o que volva por min diante dos homes tamén eu hei volver por el diante de meu

Pai celestial. 33Pero quen me negue diante dos homes, eu negareino a el diante do meu Pai

celestial.