XVII Domingo

 

DOMINGO XVII

 

PRIMEIRA 1 Re 3, 5. 7-12

Pediches sabedoría para ti

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO PRIMEIRO DOS REIS

 

5En Gabaón aparecéuselle Deus, no soño da noite, a Salomón e díxolle: -"Pídeme o que

queiras".

 

7E dixo Salomón:

Señor, meu Deus, que fixeches que o teu servo reinase despois de meu pai David, sendo eu

un rapaz pequeno, que non sabe nin conducirse. 8O teu servo atópase no medio deste pobo

escollido por ti, un pobo grande e numeroso, que non se pode contar nin estimar.

9Concédelle, pois, ó teu servo un corazón escoitador, que saiba gobernar ben o teu pobo e

distingui-lo ben e o mal. ¿Quen, se non, podería gobernar este pobo tan grande?"

 

10O Señor pareceulle ben que Salomón pedise aquilo. 11E díxolle: -"Xa que pediches isto

e non pediches para ti mesmo vida longa, nin riquezas, nin a vida dos teus inimigos, senón

que pediches acerto para ben gobernar, 12vouche concede-lo que pediches: unha mente

sabia e intelixente, coma non a houbo antes de ti nin a haberá tampouco despois.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130

R/ (97a): ¡Canto amo, Señor, a túa Lei!

 

57A miña sorte é o Señor:

eu propoño observa-la túa palabra.

72A túa vontade é para min mellor

ca milleiros de ouro e prata.

 

76Que o teu amor me console,

conforme llo prometiches ó teu servo.

77Que a túa piedade veña a min e vivirei;

a túa lei é a miña alegría.

 

127Eu amo os teus mandamentos,

por riba do ouro máis puro.

128Guíome polas túas normas

e aborrezo o camiño da mentira.

 

129A túa revelación é admirable,

por iso eu a observo.

130A ensinanza da túa palabra reloce,

fai sabios ós ignorantes.

 

 

 

SEGUNDA Rm 8, 28-30

Predestinounos a reproducírmo-la imaxe do seu Fillo

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS ROMANOS

 

Irmáns e irmás:

28Sabemos que todo colabora para o ben dos que aman a Deus, dos que foron escolleitos

segundo os seus designios. 29Pois El distinguiunos primeiro e predestinounos a

reproducírmo-la imaxe do seu Fillo, de tal maneira que el sexa o primoxénito entre moitos

irmáns. 30E a eses que predestinou, tamén os chamou; e a eses que chamou, tamén os

xustificou; e a eses que xustificou, tamén lles deu a súa gloria.

 

 

 

 ALELUIA Cf Mt 11, 25:

Bendito es ti, Pai, Señor do ceo e mais da terra,

porque lle revelaches ós pequenos os misterios do Reino

 

 

 

EVANXEO Mt 13, 44-52 (longa)

Vendeu todo canto tiña e comprou o agro aquel

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

Dilles Xesús ás multitudes:

44O Reino dos Ceos é semellante a un te-souro agachado nunha leira: o home que o

atopou vólveo a agachar; e, cheo de alegría, vai vender canto ten para mercar aquela leira.

 

45Tamén se parece o Reino dos Ceos a un tratante de perlas finas: 46en atopando unha de

grande valor, foi vender canto tiña e mercouna.

 

47Do mesmo xeito é semellante o Reino dos Ceos a un aparello de rapeta largado no mar,

que recolleu peixes de tódalas castes. 48Unha vez cheo, tiran por el para a ribeira e,

sentados, escollen os bos nun queipo e os malos tiran con eles. 49Así será na fin do

mundo: sairán os anxos e arredarán os malos dos xustos 50para botalos no forno do lume;

alí será o pranto e o renxer dos dentes.

 

51-¿Entendedes todo isto?

 

Eles responderon:

-Entendemos.

 

52El concluíu:

-Por iso todo letrado que se fai discípulo do Reino dos Ceos parécese ó dono dunha casa

que saca das súas arcas o novo e mailo vello.

 

 

Ou: 44-46 (máis breve)

 

Dilles Xesús ás multitudes:

44O Reino dos Ceos é semellante a un te-souro agachado nunha leira: o home que o

atopou vólveo a agachar; e, cheo de alegría, vai vender canto ten para mercar aquela leira.

 

45Tamén se parece o Reino dos Ceos a un tratante de perlas finas: 46en atopando unha de

grande valor, foi vender canto tiña e mercouna.