XVIII Domingo

 

DOMINGO XVIII ORDINARIO  CICLO A

 

Primeira Lectura     Is 55, 1-3

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

Comprade comida e comede

 

            Así fala Señor:

            ¡Oh, sedentos todos, vinde por auga!

Os que non tedes prata, vinde,

comprade comida e comede,

vinde e comprade comida;

sen prata e sen diñeiro comprade viño e leite.

            Porque cambiades prata polo que non é pan

e o voso xornal polo que non farta.

            Escoitádeme ben:

comede ben e que a vosa gorxa se alegre coa graxa.

            Baixade o oído e vinde onda min,

facédeme caso e revivirán as vosas ilusións,

pois pactarei convosco unha alianza eterna,

os beneficios de David que se manteñen firmes.

 

Palabra do Señor                                         

R/. Grazas a Deus

 

SALMO RESPONSORIAL     Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18

 

R/. (cf. 16): Abres ti a túa man, Señor, e dásnos fartura.

 

O Señor é clemente e compasivo,

tardo á ira e rico en misericordia.

O Señor é bo para todos,

agarimoso con todas as súas obras.

 

Os ollos de todos están postos en ti,

e dáslles o sustento ao seu tempo.

Abres ti a túa man,

e dáslle fartura a todo ser vivo.

 

O Señor é xusto en todos os seus camiños,

e santo en todas as súas obras.

O Señor está cerca dos que o chaman,

dos que o chaman con sinceridade.

 

 

Segunda Lectura     Rm 8, 35. 37-39

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS

Ningunha criatura nos poderá separar do amor de Deus, que se dá en Cristo

 

            Irmáns:

            ¿Quen nos pode arredar do amor de Cristo?: a tribulación, a angustia, a persecución, a fame, a nudez, o perigo, ou a espada?

            Pero en todas estas cousas vencemos coa axuda daquel que nos amou.

            Porque estou seguro de que nin a morte nin a vida, nin os anxos nin os principados, nin o presente nin o porvir, nin as potestades, nin a altura nin o abismo, nin calquera outra criatura nos poderá afastar do amor que Deus nos ten en Cristo Xesús, noso Señor.

 

Palabra do Señor                             

R/. Grazas a Deus

 

 

ALELUIA     Mt 4, 4b

Se non se canta, pódese omitir.

 

Aleluia, Aleluia.

O home non vive só de pan,

senón de toda palabra que procede da boca de Deus.

Aleluia.

 

 

Evanxeo     Mt 14, 13-21

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Comeron todos e saciáronse

 

            Naquel tempo, cando soubo Xesús da morte do Bautista, retirouse de alí nunha barca a un lugar deserto e arredado. En canto a xente o soubo, foino seguindo por terra desde as vilas. Así, cando desembarcaron, atopouse cun gran xentío. El, conmovido, curou a todos os enfermos. Chegada a tarde, os discípulos foron onda el e dixéronlle:

            ‑ O lugar está moi arredado e a hora moi avanzada: será mellor que despidas a xente para que vaian ás aldeas e merquen comida.

            Xesús díxolles:

            ‑ Non precisan marchar, dádelles vós de comer.

            Eles responderon:

            ‑ Aquí non temos máis ca cinco bolos de pan e mais dous peixes.

            Pero Xesús replicoulles:

            ‑ Pois traédemos aquí.

            E mandando recostar á xente na herba, colleu os cinco bolos e mailos dous peixes, ergueu a mirada ao ceo, dixo a bendición, partiu os bolos e déullelos aos discípulos, que á súa vez llos pasaron á xente.

            E comeron todos ata se fartaren, enchendo coas sobras doce cestas. Os que comeron eran uns cinco mil, sen contar mulleres nin nenos.

 

                                   Palabra do Señor                             

                                   R/. Loámoste, Cristo