Solemnidade de Cristo Rei do Universo

 

 

 

34º FESTIVIDADE DE CRISTO REI - CICLO B

 

 

Primeira Lectura    Dn 7, 13-14

LECTURA DO LIBRO DE DANIEL

O seu poder é eterno

 

            Proseguín ollando as visións nocturnas, e, velaquí, sobre as nubes do ceo viña alguén semellante a un fillo de home, que se dirixiu cara ao ancián e se presentou diante del.

            Foille outorgado poder, maxestade e imperio, e servírono todos os pobos, nacións e linguas.

            O seu poder é un poder eterno, que non pasará nunca, e o seu reino endexamais será destruído.

 

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

 

 

SALMO RESPONSORIAL     Sal 92, 1ab. 1c-2. 5

R/.  (1a):  O Señor reina vestido de maxestade.

 

O Señor reina, vestido de maxestade;

o Señor está vestido e cinguido de poder.

 

O mundo está firme e non abalará.

Consolidado está o teu asento desde sempre,

ti es desde a eternidade.

 

A revelación do Señor é verdadeira,

a santidade é o ornato da túa casa,

polos séculos, Señor.

 

 

Segunda Lectura     Ap 1, 5-8

LECTURA DO LIBRO DA APOCALIPSE DE SAN XOÁN

O soberano dos reis da terra constituíunos en reino, sacerdotes para o noso Deus

 

            Xesús Cristo é a testemuña que merece fe, o primeiro en renacer da morte e soberano dos reis da terra.

            A aquel que nos ama, que nos liberou dos nosos pecados co seu sangue e que nos converteu nun reino, en sacerdotes para o seu Deus e Pai: a el a gloria e mais o poder polos séculos dos séculos. Amén.

            Velaquí vén nas nubes,

e todo ollo o verá,

mesmo aqueles que o traspasaron:

por el baterán no peito todas as razas da terra.

Certo. Amén.

            Eu son o Alfa e o Omega, di o Señor Deus, o que é, o que era e o que está a vir, o que todo o sostén.

 

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

 

 

ALELUIA     Mc 11, 9. 10

Se non se canta, pódese omitir

 

Aleluia, aleluia.

Bendito o que vén no nome do Señor!

Bendito o Reino do noso pai David que vén!

Aleluia.

 

 

Evanxeo     Xn 18, 33b-37

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

Ti dis que eu son rei

 

            Naquel tempo, díxolle Pilato a Xesús:

            ‑ Es ti o Rei dos Xudeus?

            Xesús respondeu:

            ‑ Dilo ti pola túa conta ou dixéroncho outros de min?

            Pilato replicou:

            ‑ E logo son eu xudeu? A túa xente e os sumos sacerdotes entregáronte a min: que fixeches?

            Xesús contestoulle:

            ‑ O meu reino non é deste mundo; se deste mundo fose, os meus oficiais loitarían para que ninguén me entregase aos xudeus; pero o meu reino non é de aquí.

            Díxolle entón Pilato:

            ‑ Logo ti es Rei?

            Xesús respondeu:

            ‑ Tal como o estás dicindo, eu son Rei: para iso nacín e para iso vin ao mundo, para dar testemuño da verdade; todo o que está aberto á verdade, escoita a miña voz.

 

                                   Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo