VI Domingo Pascual

 

 

DOMINGO VI DE PASCUA

 

            Onde a Ascensión do Señor se celebra o domingo seguinte, no Domingo VI da Pascua       

pódense ler a segunda lectura e o Evanxeo do domingo VII (núm. 59-61).

 

 

Primeira Lectura   Feit 10, 25-26. 34-35. 44-48

Tamén entre os xentís foi derramada a graza do Espírito Santo

 

LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

            Cando Pedro ía entrar, foi Cornelio á porta e, botándoselle aos pés, prostrouse. Pero Pedro levantouno, dicíndolle:

            — Érguete, que eu tamén son un home.

            Tomou entón Pedro a palabra e dixo:

            — Abofé, vexo que Deus non fai distinción de persoas, senón que acepta o que lle é fiel e practica a xustiza, sexa da nación que sexa.

            Cando aínda Pedro estaba a dicir estas cousas, o Espírito Santo veu sobre todos os que escoitaban a palabra.

            Todos os crentes da circuncisiónque viñeran con Pedro ficaron cheos de asombro ao veren que o don de Espírito Santo tamén se espallaba sobre os pagáns, pois sentíanos falar en linguas e loar a Deus.

            Entón Pedro dixo:

            — Pode alguén negarlles a auga do bautismo aos que recibiron o Espírito Santo o mesmo ca nós?

            E mandou que os bautizasen no nome de Xesús Cristo. Entón, pedíronlle que quedase con eles algúns días.

 

                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

  

 

 

SALMO RESPONSORIAL   Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

 

R.: (Cf. 2b)O Señor revela a súa xustiza ante os pobos.

Ou: Aleluia

 

Cantade ao Señor un cántico novo,

pois fixo marabillas;

a súa destra deulle a vitoria,

o seu brazo santo.

 

O Señor dá a coñecer a súa vitoria,

revela a súa xustiza ante os pobos.

Lembrou a súa misericordia e a súa fidelidade

coa casa de Israel.

 

Os confíns todos da terra percibiron

a vitoria do noso Deus.

Aclama o Señor, terra enteira,

rompede a cantar e a tocar.

 

 

 

Segunda Lectura   1 Xn 4, 7-10

Deus é amor

 

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN XOÁN

 

            Meus amigos, amémonos uns aos outros, porque o amor vén de Deus e todo aquel que ama naceu de Deus e coñece a Deus. O que non ama aínda non coñece a Deus, porque Deus é amor.

            O amor de Deus fíxose ver entre nós en que Deus mandou ao mundo o seu Fillo Unixénitopara que nos dese a súa vida.

            Hai amor dentro de nós, non porque nós amásemos a Deus, senón porque El nos amou a nós e mandou o seu Fillo para que expiase os nosos pecados.

 

                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

 

 

 

ALELUIA   Xn 14, 23

Se non se canta, pódese omitir.

 

Aleluia, aleluia.

Quen me ama cumprirá a miña palabra, di o Señor,

e o meu Pai amarao e viremos a el.

Aleluia.

 

 

 

Evanxeo   Xn 15, 9-17

Ninguén ten amor maior ca este, que un dea a súa vida polos amigos

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

            — Como me amou o Pai, así vos amei eu, permanecede no meu amor. Se gardades os meus mandamentos, permaneceredes no meu amor, como eu gardei os mandamentos de meu Pai e permanezo no seu amor.

            Díxenvos estas cousas para que a miña alegría estea en vós e a vosa alegría sexa plena.

            Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu vos amei. Ninguén ten amor maior ca este, que un dea a súa vida polos amigos. Vós sodes amigos meus se facedes canto eu vos mando.

            Xa non vos chamo servos, que o servo non sabe o que fai o seu señor; a vós trateivos de amigos, pois todo o que lle oín a meu Pai déivolo a coñecer.

            Non me escollestes vós a min, senón que vos escollín eu a vós, e púxenvos para que vaiades e levedes froito e o voso froito permaneza, de xeito que todo o que lle pidades ao Pai no meu nome volo conceda.

            Mándovos isto: que vos amedes uns a outros.

 

                        Palabra do Señor                                         R.: Loámoste, Cristo