Sagrado Corazón de Xesús

 
1º VENRES DESPOIS DE CORPUS CHRISTI
 
 

 

VENRES DO SEGUNDO DOMINGO DESPOIS DE PENTECOSTE

 

SOLEMNIDADE DO SACRATÍSIMO CORAZÓN DE XESÚS

 

 

Primeira Lectura   Os 11, 1. 3-4. 8c-9

O meu corazón revólvese contra min

 

LECTURA DO LIBRO DE OSEAS

 

            Así fala o Señor:

            Cando Israel era escravo, eu ameino,

e de Exipto chamei os seus fillos.

            Pero eu ensináralle a Efraím a camiñar,

tíñao collido nos meus brazos,

e non quería saber que eu era o seu médico.

            Coas cordas das miñas mans acollinos, con brazos de amor,

e fun para eles coma quen lles levanta o xugo do pescozo,

ligueinos a min e dáballes de comer.

            O meu corazón revólvese contra min,

ao mesmo tempo que a miña compaixón se conmove.

            Non provocarei o incendio da miña ira,

non volverei destruír a Efraím,

pois son Deus, e non un home,

o Santo no medio de ti, non te volverei destruír.

 

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL   Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

 

R.: (3)Sacaredes auga con gozo das fontes de salvación.

 

Deus é a miña salvación,

procederei confiadamente e non terei medo.

A miña forza e o meu cántico é o Señor,

el é a miña salvación.

Sacaredes auga con gozo das fontes de salvación.

 

Dádelle grazas ao Señor e invocade o seu nome.

Pregoade entre os pobos os seus feitos,

proclamade que o seu nome é grande.

 

Cantádelle ao Señor,

que fixo cousas magníficas,

anunciádeas en toda a terra.

Clamade con gozo e ledicia, habitantes de Sión.

Que grande é no medio de ti o Santo de Israel.

 

 

 

Segunda Lectura   Ef 3, 8-12. 14-19

Comprender o amor de Cristo que supera todo coñecemento

 

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS EFESIOS

 

            Irmáns:

            A min, o máis cativo de todos os crentes, concedéuseme o honor de anunciarlles aos xentís a inimaxinable riqueza de Cristo e amosarlles a todos a realización do misterio escondido desde sempre en Deus, o creador de todas as cousas.

            Así, por medio da Igrexa, dáselles a coñecer nos ceos a principados e potestades a riquezade formas da sabedoría de Deus, contidas no designio eterno que realizou en Cristo Xesús, noso Señor. Grazas a El e pola fe nel temos acceso libre e confiado onda Deus.

            Por esta razón axeónllome perante o Pai, de quen toma nome toda paternidade no ceo e mais na terra, para que vos conceda—segundo a riqueza da súa gloria—, que se robusteza poderosamente en vós o home interior por medio do seu Espírito; que Cristo habite pola fe nos vosos corazóns enraizados e baseados no amor, de xeito que poidades comprender, con todo o pobo crente, o ancho, o longo, o alto e o profundo que é o amor de Cristo, que supera todo coñecemento; e así quededes cheos para avanzar cara á plenitude de Deus.

 

                        Palabra do Señor                              R.: Grazas a Deus

 

 

 

ALELUIA   Mt 11, 29ab

Se non se canta, pódese omitir

 

Aleluia, aleluia.

Cargade co meu xugo, di o Señor,

e aprendede de min que son bo e humilde de corazón.

Aleluia.

 

Ou:      1 Xn 4, 10b

Aleluia, aleluia.

Deus amounos e mandou o seu Fillo

para que expiase os nosos pecados.

Aleluia.

 

 

 

Evanxeo   Xn 19, 31-37

Do seu corazón aberto saíu sangue e auga

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

            Naquel tempo, os xudeus, como era o Día da Preparación, para que non permanecesen os corpos na cruz durante o sábado—pois era grande aquel día de sábado—, rogáronlle a Pilato que lles rompesen as pernas e os retirasen.

            Viñeron, logo, os soldados e rompéronlles as pernas ao primeiro e mais ao outro que crucificaran con el. Pero, ao chegaren onda Xesús, como o viron xa morto, non lle romperon as pernas, senón que un dos soldados lle traspasou o costado cunha lanza e, no instante, saíu sangue e auga.

            Quen o viu, dá testemuño e o seu testemuño é verdadeiro; el sabe que di a verdade, para que tamén vós creades. Porque isto aconteceu para que se cumprise a Escritura: “Non lle crebarán óso ningún”. E noutro lugar di: “Han mirar para quen traspasaron”.

 

                                   Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo