02/11 Día de Defuntos

 

FIEIS DEFUNTOS

Conmemoración

 

 

Primeira Lectura  Lam 3, 17-26

O Señor é bo para os que en El esperan

LECTURA DO LIBRO DAS LAMENTACIÓNS

 

Afasta a miña vida da fartura, esquézome da felicidade,

e digo: "Acabouse a miña superioridade e a miña esperanza no Señor".

 

Lémbrate da miña miseria e do meu desterro, que son asente e veleno.

Lémbrate de que a miña culpa está mandando ó abismo a miña vida.

Isto traio no meu corazón, por isto teño esperanza:

as bondades do Señor non se acabaron, nin tampouco desapareceron as súas misericordias,

pois son novas cada mañá, a túa fidelidade é grande.

O Señor é o quiñón da miña herdanza ‑di o meu corazón‑, por isto teño esperanza nel.

Bo é o Señor para quen espera nel, para aquel que o busca.

É bo que un espere en silencio a salvación do Señor.

 

 

SALMO RESPONSORIAL   Sal 129, 1-8

R/.  (cf 6):  Se ti levas contas dos pecados, ¿quen, señor, se terá en pé?

 

Desde os abismos chámote, Señor;

escoita, Señor, a miña voz.

Ten atentos os oídos

ó clamor da miña súplica.

 

Se ti levas conta dos pecados,

¿quen, Señor, se terá en pé?

Mais en ti está o perdón,

para te faceres respectar.

 

Eu espero no Señor, a miña alma espera;

eu confío na súa palabra.

A miña alma vólvese ó Señor,

máis do que os vixías á aurora.

Se os vixías esperan a aurora,

que Israel espere ó Señor,

pois no Señor está o amor

e a redención cumprida.

 

El é quen redime a Israel

de tódolos pecados.

 

 

Segunda Lectura  Rom 6,3-9

Se xa morremos con Cristo, cremos que tamén viviremos con El

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS

 

            ¿Ou ignorades que a cantos nos bautizaron para Cristo Xesús, bautizáronos para unirnos á morte del? Enterrámonos, logo, con el polo bautismo para a morte, para que, como Cristo foi resucitado dos mortos pola gloria do Pai, así tamén nós camiñemos nunha vida nova. Pois se fomos enxertados nel pola semellanza dunha morte coma a del, seguro que tamén o seremos por unha resurrección semellante.

Tendo en conta isto, o noso home vello foi crucificado, para que fose destruído o corpo pecador, a fin de non servirmos máis ó pecado. Porque o que morre queda liberado do pecado.

Se xa morremos con Cristo, cremos que tamén viviremos con El; e ben sabemos que Cristo, resucitando dos mortos, xa non morre máis, a morte xa non pode nada contra El.

 

                                   Palabra do Señor                                R/. Grazas a Deus

 

 

Evanxeo  Xn 14,1-6

Eu son o camiño, a verdade e a vida

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

            Non vos agoniedes: crede en Deus e mais crede en min. Na casa do meu Pai hai moitas moradas; doutro xeito, ¿teríavos dito que vos ía arranxar un lugar? E cando vaia e vos arranxe un lugar, voltarei e collereivos comigo, para que, onde estea eu, esteades vós tamén. E a onde eu vou, vós ben sabéde-lo camiño.

Dille Tomé:

‑Señor, se non sabemos onde vas, ¿como imos sabe-lo camiño?

Xesús respondeulle:

‑Eu son o camiño, a verdade e a vida: ninguén chega onda o Pai máis ca por min

 

                                   Palabra do Señor                                R/. Loámoste, Cristo