14/09 Exaltación da Santa Cruz

 

PRIMEIRA Núm 21, 4b-9

Os mordidos sanaban cando a miraban

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS NÚMEROS

O pobo comezou a esmorecer polo camiño. 5E murmuraba o pobo contra Deus e contra Moisés: -¿Por que nos fixestes saír de Exipto para morrermos no deserto, pois falta o pan, non hai auga, e a nosa alma sente noxo deste alimento tan miserable? 6O Señor enviou contra o pobo serpes velenosas, que o morderon, e morreu moita xente de Israel. 7O pobo foi onda Moisés e dixéronlle: -¡Pecamos por falarmos contra o Señor e contra ti; rógalle ó Señor, para que afaste de nós as serpentes! Moisés rezou polo pobo, 8e o Señor díxolle a Moisés: -"Fai unha serpente velenosa, e pona no alto dun mastro: cada un dos mordidos que a mire, vivirá". 9Moisés fixo unha serpente de bronce e púxoa na punta dun pau ben alto; e cada un que fora mordido pola serpente, se miraba para a serpente de bronce, quedaba san.

 

 

SAL. RESP. Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R/ (cf 7c) Non esquezáde-las obras do Señor

Escoita, meu pobo, a miña instruccion

atende as miñas palabras.

2Vouche falar en parábolas,

exporche vellas adiviñas.

34Cando os castigaba, eles buscábano,

voltábanse e corrían cara a Deus,

35lembrando que Deus era a súa rocha,

o Deus Altísimo o seu redentor.

36Coa boca tratábano de enganar;

coa lingua, de lle mentir.

37Mais o seu corazón non era firme,

non eran fieis á súa alianza.

38Por piedade perdoaba El as súas culpas

e non os destruía.

Moitas veces contivo a súa ira,

non deixou acende-lo seu noxo,

 

 

SEGUNDA Flp 2, 6-11

Humillouse a sí mesmo; por iso Deus exaltouno

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS FILIPENSES

Xesús Cristo, con ser de condición divina,

non se agarrou cobizosamente á súa categoría de Deus;

7senón que se espiu do seu rango,

asumiu a condición de escravo;

fíxose un home normal e presentouse como tal

8abaixouse a si mesmo, facéndose obediente ata á morte, ¡e a morte na cruz!

9Por iso tamén Deus o exaltou sobre todo

e lle concedeu un título que está por riba de calquera título

10para que ante o título de Xesús se dobre todo xeonllo

no ceo, na terra e mais no abismo,

11e para que toda lingua proclame

para gloria de Deus Pai

que Xesús Cristo é o Señor.

 

 

ALELUIA

Adorámoste, Cristo e bendicímoste:

porque, pola túa cruz, redimíche-lo mundo

 

 

EVANXEO Xn 3, 13-17

É necesario que sea exaltado o Fillo do Home

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

Dille Xesús a Nicodemo:

ninguén subiu ó ceo, fóra do que baixou do ceo, o Fillo do Home.

14Como Moisés alzou a serpente no deserto, así debe ser alzado o Fillo de Home, 15para que todo o que cre nel, teña vida eterna. 16Pois de tal xeito amou Deus ó mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón que teña vida eterna.

 

17Non mandou Deus o Fillo ó mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo.