Semana 1

 
 

SEMANA 1ª DA CORESMA

 

224.- LUNS

 

PRIMEIRA Lev 19, 1-2. 11-18

Xulga xustamente ó teu próximo

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DO LEVÍTICO

 

19 1Díxolle o Señor a Moisés:

2-"Fálalle á comunidade dos fillos de Israel e dilles: Sede santos, porque santo son eu, o

Señor, o voso Deus.

 

11Non roubaredes, nin negaréde-lo prestado, e que ninguén engane ó seu próximo.

12Non xuraredes en falso no meu nome, sería aldraxa-lo nome do teu Deus. Eu son o

Señor. 13Non oprimirás, nin expoliara-lo teu próximo, nin reterás contigo o xornal do

teu obreiro durante a noite ata a mañá. 14Non maldira-lo xordo, nin lle porás atrancos ó

cego: temera-lo teu Deus. Eu son o Señor. 15Non serás inxusto cando xulgues: non

favorecera-lo feble nin honrara-lo poderoso. Xulgarás con xustiza ó teu próximo. 16Non

espallarás calumnias entre os teus conveciños, nin quedarás indiferente cando lle batan ó

teu próximo. Eu son o Señor. 17Non terás odio de corazón ó teu irmán; e reprenderás

con decisión o teu próximo, para non cargar co seu pecado. 18Non te vingarás nin lles

terás xenreira ós teus conveciños: amara-lo teu próximo coma a ti mesmo. Eu son o

Señor.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 18, 8. 9. 10. 15

R/ (Xn 6, 63): As túas palabras, Señor, son espírito e vida

 

8A lei do Señor é perfecta:

reconforta a alma;

a declaración do Señor é firme:

fai sabio ó inxenuo;

 

 9os mandatos do Señor son rectos:

aledan o corazón;

o precepto do Señor é limpo:

ilumina os ollos;

 

10o temor do Señor é puro:

permanece por sempre;

as decisións do Señor son verdadeiras:

enteiramente xustas.

 

15Dígnate acepta-la palabra

da miña boca,

e o sentir do meu corazón,

Señor, a miña rocha e o meu redentor.

 

 

VERSIÑO 2 Cor 6, 2b:

Agora é tempo oportuno,

agora é día de salvación

 

 

 

EVANXEO Mt 25, 31-46:

Canto fixestes por un destes meus irmáns máis humildes, a min mo fixestes

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

Dilles Xesús ós seus discípulos:

31Cando veña o Fillo do Home na súa gloria e tódolos anxos con el, sentará no seu

trono glorioso. 32Diante del xuntaranse tódalas nacións; e separará uns dos outros,

como xebra o pastor as ovellas das cabras. 33E poñerá as ovellas á súa dereita e as

cabras á súa esquerda. 34Entón dirá o Rei ós da súa dereita:

 

"Vinde, benditos do meu Pai; recibide a herencia do Reino preparado para vós desde a

creación do mundo. 35Porque tiven fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme de

beber; fun forasteiro e acolléstesme; 36estiven espido e vestístesme; enfermo e

visitástesme; estiven na cadea e viñéstesme ver".

 

37Entón preguntaranlle os xustos:

"Señor, ¿cando te vimos famento e che demos de comer; ou sedento e che demos de

beber? 38¿Cando te vimos forasteiro e te acollemos; ou espido e te vestimos? 39¿Cando

te vimos enfermo ou na cadea e te visitamos?"

 

40O rei contestaralles:

"Asegúrovos que canto fixestes cun destes irmáns meus máis pequenos fixéstelo

comigo".

 

41E diralles logo ós da súa esquerda:

"Arredade de min, malditos; ide para o lume eterno preparado para o Satán e para os

seus anxos. 42Porque tiven fame e non me destes de comer; tiven sede, e non me destes

de beber; 43fun forasteiro e non me acollestes; estiven espido e non me vestistes;

enfermo e na cadea e non me visitastes".

 

44Eles replicaranlle:

"Señor, ¿cando te vimos famento ou sedento, forasteiro ou espido, enfermo ou na cadea

e non che acudimos?"

 

45El responderalles:

"Asegúrovos que canto deixastes de facerlle a un destes máis pequenos, deixastes de mo

facer a min.

 

46Daquela irán estes ó castigo eterno, e os xustos á vida eterna".

 

 

225.- MARTES

 

PRIMEIRA Is 55, 10-11

A miña palabra fará todo canto quixen

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE ISAÍAS

 

Di o Señor:

Como a chuvia e a neve baixan do ceo

e non voltan alá sen enchoupa-la terra,

fecundala e facela brotar,

para que lle dea semente ó que sementou

e pan ó que come,

11así tamén será a miña palabra que sae da miña boca:

non voltará a min en van,

senón que fará o que eu queira,

e conseguirá aquilo para o que a mandei.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

R/ (18b): Libra ós xustos de tódalas súas angustias

 

4Exaltade comigo ó Señor,

louvemos xuntos o seu nome.

5Eu busco ó Señor, e El responde,

líbrame de tódolos temores.

 

6Ollade para El e refulxide,

non poñades caras murchas.

7O Señor escoita ó pobre que o chama

e líbrao de tódolos apretos.

 

16Os ollos do Señor están cara ós xustos,

os seus oídos cara ó seu clamor;

17mais o Señor mira con enfado ós malvados,

para borrar da terra a súa memoria.

 

 18Claman aqueles, e o Señor escoita,

líbraos de tódalas angustias.

19O Señor está preto do aflixido,

salva ó asoballado.

 

 

 

VERSIÑO Mt 4, 4b:

Non só de pan vive o home,

senón de toda palabra que procede da boca do Señor

 

 

 

EVANXEO Mt 6, 7- 15

Vós rezade así

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

Dilles Xesús ós seus discípulos:

7Cando vos poñades a rezar non sexades lareteiros coma os pagáns. Botan de conta que

os van escoitar polo moito falar. 8Non sexades coma eles, porque voso Pai ben sabe o

que precisades xa antes de que llo pidades. 9Vós, rezade así:

 

Noso Pai que estás no ceo,

santificado sexa o teu nome;

10veña o teu Reino,

fágase a túa vontade

así na terra coma no ceo.

11Dános hoxe o noso pan de cada día.

12E perdoa as nosas débedas

como tamén nós perdoamos xa ós nosos debedores.

13E non nos sometas á tentación,

mais líbranos do Malo.

 

14Porque se vós perdoades ós outros as ofensas que vos fan, tamén voso Pai celestial

perdoará as vosas; 15pero se non perdoades ós outros, voso Pai celestial tampouco non

perdoará as vosas ofensas.

 

 

 

226.- MÉRCORES

 

 PRIMEIRA Xon 3, 1-10:

Arredáronse os ninivitas do seu camiño malo

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA DA PROFECÍA DE XONÁS

 

3 1Veulle a palabra do Señor a Xonás:

2-Érguete, vai a Nínive, a grande cidade, e proclámalle a mensaxe que eu che dei.

 

3Xonás ergueuse e marchou a Nínive, conforme á palabra do Señor. Nínive era unha

cidade enormemente grande, de tres días para atravesala.

 

4Xonás comezou a entrar na cidade o camiño dun día e predicaba así:

-Dentro de corenta días Nínive será destruída.

 

5Os homes de Nínive creron en Deus e proclamaron o xexún. Vestíronse de saco desde

o máis grande ó máis pequeno.

 

6A mensaxe chegou tamén ó rei de Nínive, que se ergueu do seu trono, quitou os seus

vestidos rexios, cubriuse de saco, sentouse no po, 7e fixo proclamar e impoñer en

Nínive coma decreto do rei e dos seus grandes:

 

Homes e animais, vacas e ovellas non proben nada, non pazan nin beban auga;

8cúbranse de saco homes e animais, e clamen con forza a Deus. Convértase cada un do

seu mal camiño e da violencia que se lle apegou ás mans. 9¿Quen sabe? Quizais Deus

cambie de parecer, se compadeza, apague o incendio da súa ira e así non perezamos.

 

10Viu Deus as súas obras, como se convertían do seu mal camiño, e arrepentiuse do mal

que dixera que lles ía facer, e non llelo fixo.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 50, 3-4. 12- 13. 18- 19

R/ (19b): Un corazón contrito e humilde

ti, Deus, non o desprezas.

 

 

3Apiádate de min, meu Deus, pola túa bondade,

pola túa misericordia, borra o meu pecado;

4lávame ben da miña iniquidade,

límpame da miña culpa.

 

 12Crea, Deus, en min un corazón puro,

renóvame por dentro cun espírito firme.

13Non me botes da túa presencia

e non tires de min o teu santo espírito.

 

18Con sacrificios ti non te compraces,

se che ofrezo holocaustos, non os aceptarás:

19O meu sacrificio, Deus, será o espírito contrito:

o corazón contrito e humilde

ti, Deus, non o desprezas.

 

 

VERSIÑO Xl 2, 12- 13:

Agora pois, di o Señor,

convertédevos a min de todo corazón,

porque son benigno e misericordioso

 

 

EVANXEO Lc 11, 29-32:

Non se lle dará a esta xeración un signo máis ca o signo de Xonás profeta

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

 

29A xente xuntábase arredor del e Xesús púxose a dicirlles:

-Esta é unha xeración perversa; reclama un sinal, pero non se lle vai dar máis sinal có de

Xonás. 30Pois coma Xonás foi sinal para os ninivitas, así o será tamén o Fillo do Home

para esta xeración.31A reina do Sur enfrontarase no Xuízo con estes homes, e fará que

os condenen, porque ela veu desde o cabo do mundo para escoita-la sabedoría de

Salomón; e aquí está quen é máis ca Salomón. 32Os habitantes de Nínive enfrontaranse

no Xuízo con esta xeración e farán que a condenen, porque eles convertéronse cando

escoitaron a predicación de Xonás; e aquí está quen é máis ca Xonás.

 

 

 

 

227.- XOVES

 

 PRIMEIRA Est 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh:

Non teño quen me defenda fora de ti, Señor

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DE ESTER

 

A raíña Ester refuxiouse onda o Señor, apreixada pola agonía de morte e suplicoulle

dicindo:

17nDesde o meu nacemento xa na tribo dos meus devanceiros oín que ti, Señor,

escolliches a Israel de entre tódolos pobos, ós nosos pais de entre tódolos seus

antepasados, para que fosen a túa herdade por sempre, e cumprícheslle todo canto lle

prometeras.

 

17p Para abrir, en troques, as bocas dos xentís e louvaren os seus deuses e admirar

eternamente a un rei de carne.

 

17qNon lles deixes, Señor, o teu cetro ós que non son nada; que non festexen a nosa

caída; volve contra eles o seu destino, e, xa que se ergueron eles primeiro contra nós, fai

que sirvan de escarmento.

 

17rAcórdate, Señor, e faite coñecer no momento da nosa tristura e faime valente, rei dos

deuses e Señor de toda autoridade. 17sPon nos meus beizos verbas feiticeiras,

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

R/ (3a): Cando te chame, Señor, escóitame

 

Douche as gracias, Señor, de todo corazón,

cántoche diante dos anxos;

2póstrome cara ó teu templo

e bendigo o teu nome,

polo teu amor e a túa fidelidade.

 

Mesmo máis grande cá túa sona

fixéche-la túa promesa.

3Cando te chamo, ti respóndesme

e acrecénta-las miñas forzas.

 

7A túa dereita libérame:

8o Señor leva ata o final a miña causa.

O teu amor, Señor, é eterno;

non abandóne-las obras das túas mans.

 

 

 

VERSIÑO Sal 50, 12a e 14a:

Crea en min, Deus, un corazón limpo;

e devólveme a alegría da túa salvación

 

 

 

EVANXEO Mt 7, 7-12

Quen pide, recibe

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

Dilles Xesús ós seus discípulos:

7Pedide e recibiredes, buscade e atoparedes, petade e abrirásevos. 8Pois quen pide,

recibe; quen busca, atopa; e a quen peta, abriráselle.

 

9¿Ou é que hai alguén entre vós que, se o seu fillo lle pide pan, lle dá unha pedra?

10¿Ou se lle pide un peixe dálle unha cobra? 11Pois se vós, que sodes ruíns, ben

sabedes darlles cousas boas ós vosos fillos, ¿canto máis voso Pai celestial llelas dará ós

que llas pidan? 12Así que tratade á xente en todo conforme queredes que vos traten a

vós, porque esta é a Lei e mailos Profetas.

 

 

 

 

228.- VENRES

 

PRIMEIRA Ez 18, 21-28:

¿É acaso a miña vontade que morra o malvado e non que se converta e viva?

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE EZEQUIEL

 

 

Dí o Señor, Deus:

21Se o malvado se converte de tódolos pecados que cometeu,

e garda tódolos meus preceptos

e practica o dereito e a xustiza,

vivirá de certo, non morrerá;

22Tódalas maldades que cometeu non se lle terán en conta:

por mor da xustiza que practicou, vivirá.

23¿É acaso verdade que sinto eu pracer coa morte do malvado,

-é o meu Señor, Iavé, quen fala-

e non en que se converta do seu camiño

e que viva?

24Cando o xusto se aparta da xustiza

e comete a maldade,

e se comporta e vive segundo tódalas abominacións que comete o malvado,

tódalas obras boas que fixo non se terán en conta:

polas infidelidades que cometeu

e polos pecados que fixo,

por eles morrerá.

25E vós respondedes: "Non é xusto o proceder do Señor".

Escoitade, Casa de Israel:

-¿Non é xusto o meu xeito de comportarme?

¿Non é máis ben o xeito de vos comportardes vosoutros o que é inxusto?

26Cando o xusto se aparta das súas obras de xustiza

e comete iniquidades e morre debido a elas,

morre debido ás iniquidades que el cometeu.

27Cando o malvado se aparta da maldade que cometeu

e practica o dereito e a xustiza,

entón el consegue a vida.

28Se cae na conta e se aparta da maldade que cometeu,

vivirá de certo, non morrerá.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4e-6. 7-8

R/ (3): Se levas conta dos pecados,

¿quen, Señor, se terá en pé?

 

Desde os abismos chámote, Señor;

2escoita, Señor, a miña voz.

Ten atentos os oídos

ó clamor da miña súplica.

 

3Se ti levas conta dos pecados,

¿quen, Señor, se terá en pé?

4Mais en ti está o perdón,

para te faceres respectar.

 

5Eu espero no Señor, a miña alma espera;

eu confío na súa palabra.

6A miña alma vólvese ó Señor,

máis do que os vixías á aurora.

 

Se os vixías esperan a aurora,

7que Israel espere ó Señor,

pois no Señor está o amor

e a redención cumprida.

8El é quen redime a Israel

de tódolos pecados.

 

 

 

 VERSIÑO Ez 18, 31:

Alonxade de vós tódalas vosas maldades, di o Señor,

e procurádevos un corazón novo e un espírito novo

 

 

 

EVANXEO Mt 5, 20-26:

Vai primeiro reconciliarte con teu irmán

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

Dilles Xesús ós seus discípulos:

Se a vosa xustiza non é maior cá dos letrados e fariseos, non entraredes no Reino dos

Ceos.

 

21Tedes oído que se lles dixo ós vosos devanceiros: Non matarás, e quen mate será reo

ante o tribunal. 22Pero eu dígovos: Todo o que se enrabeche co seu irmán será reo ante

o tribunal; quen o alcume será reo ante o Sanedrín; e quen o aldraxe será reo do lume do

inferno.

 

23Se ó presentáre-la túa ofrenda no altar te acordas entón de que o teu irmán ten queixas

contra ti, 24pousa a ofrenda alí mesmo, diante do altar, vaite primeiro reconciliar co teu

irmán, e logo volve a presenta-la túa ofrenda.

 

25Ponte de acordo, canto antes, co teu preiteante mentres ides de camiño; non sexa que

te entregue ó xuíz, o xuíz ó garda, e te boten na cadea. 26Ten por seguro que non sairás

de alí ata que deas pagado o derradeiro céntimo.

 

 

 

229.- SÁBADO

 

PRIMEIRA Dt 26, 16-19:

Para que sexas o pobo santo do Señor, o teu Deus

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DO DEUTERONOMIO

 

Dille Moisés ó pobo:

16Hoxe o Señor, o teu Deus, mándache pór en obra estes preceptos e decretos. Gárdaos

e ponos en obra con todo o teu corazón e con toda a túa ilusión. 17Ti hoxe fixécheslle

dicir ó Señor que El sería o teu Deus e que ti camiñarías polos seus vieiros, que

gardaría-los seus preceptos, os seus mandamentos e os seus decretos e que escoitaría-la

súa voz. 18E hoxe o Señor fíxoche dicir a ti que sería-lo pobo da súa persoal propiedade

-tal como cho prometera- e que garda-ría-los seus mandamentos, e que El te convertería

en gloria, en renome e en esplendor no máis grande de tódolos pobos que El creou e que

sería-lo pobo consagrado ó Señor, o teu Deus -tal como cho dixo-".

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8

R/ (1b): Ditosos os que andan coa lei do Señor.

 

1Ditosos os de conducta intachable,

os que andan coa lei do Señor.

2Ditosos os que observan os seus mandatos

e o buscan de todo corazón;

 

4Ti déche-los teus preceptos

para que se cumpran con esmero.

5Que a miña conducta sexa firme

en garda-los teus decretos.

 

7Louvareite con recto corazón,

ó aprende-las túas xustas decisións.

8Quero cumpri-los teus mandatos,

endexamais non me abandones.

 

 

 

VERSIÑO 2 Cor 6, 2b:

Agora é o tempo oportuno,

agora é o día da salvación

 

 


 

EVANXEO Mt 5, 43-48:

Sede perfectos coma o voso Pai celestial

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

Dilles Xesús ó seus discípulos:

43Tedes oído que se vos dixo: Amara-lo teu próximo e aborrecera-lo teu inimigo.

44Pero eu dígovos: amade os vosos inimigos, e pregade polos que vos perseguen. 45Así

seredes fillos de voso Pai que está no ceo, que fai saí-lo seu sol sobre malos e bos, e

chover sobre xustos e inxustos. 46Porque, se amáde-los que vos aman, ¿que recompensa

ides ter? ¿Non fan o mesmo os recadadores de impostos? 47E se saudades soamente a

vosos irmáns, ¿que facedes de máis? ¿Non fan outro tanto os pagáns? 48Daquela sede

bos sen exclusivismos, coma o voso Pai celestial é totalmente bo.