O altar

 

c) O Altar

 

Representa a Cristo e é a mesa do seu sacrificio e do banquete celestial, para quen camiñamos cara á eternidade. É o corazón do templo. Por iso bícallo, llo inciensa. Ten que ser de pedra ou mármore. É Cristo visible! Xa desde o Antigo Testamento construíanse altares para os sacrificios a Yahvé. Ten que ser alto, grande. O altar ten os seus accesorios:

 

- O mantel:

pois é banquete o que se celebra sobre o altar. Nesa ?mesa? Divos Pai serviranos ao seu Fillo Jesús, como Cordeiro inmaculado, para alimento da alma.

 

- Candeeiro:

é a luz da presenza de Cristo.

 

- O crucifixo:

colocado sobre o altar, pois cada misa é Calvario onde participamos da cruz de Cristo.

 

- Vasos e utensilios sacros:

O templo é como o palacio de Deus; o sagrario a súa recámara e como a súa sala de recepción; o cáliz, a patena, o copón e a custodia son a modo de vaixela sacra da mesa eucarística. Todos estes vasos e utensilios son sacros.

- O cáliz e a patena úsanse para a celebración do Santo Sacrifico da misa.

- O copón e a custodia serven para conservar, trasladar ou expor o Santísimo Sacramento.

- Vaso subsidiario é a teca ou caixiña, usada para levar a comuñón aos enfermos.

 

- Outros:

Tamén son obxecto de culto as crismeras, as vinaxeiras e o vasiño das ablucións; o incensario coa naveta, a campá ou campanilla, as bandexas, o acetre ou calderillo con auga bendita para as bendicións e aspersiones; leva dentro un hisopo