Autores

Sempre que aparecen debuxos, cancións ou calquera recurso nas páxinas webs cristiás boto en falta saber algo dos autores que comparten con toda a comunidade eclesial o seu traballo. Desde aquí o noso recoñecemento, creo que lles debemos polo menos o agradecemento á súa xenerosidade.