Textos e frases

Estes son os resultados cando Deus fala... Verbas de Amor, escritas co corazón.

Isto só é unha mostra do que temos no noso blogue.