Anexos

 

CANCIÓN

 

Unha estrela levo aquí
moi dentro de min,
que ilumina o camiño
que me leva ata ti

 

Novos sendeiros que descubrir

cando nos miramos dentro,

paso a paso camiñar é vivir

e a esperanza é encontro.

 

Una estrela…

 

Novas estelas que descubrir

sobre o claro ceo,

e que a túa mirada saiba dicir

o que ti sentes por dentro.

 

Una estrela…

 

Novos amigos que descubrir

e Deus está entre eles,

este regalo quero compartir

cos de cerca e cos de lonxe.