Eucaristía-Misal

 

A SANTA MISA

 

 

A SANTA MISA

 

SAÚDO INICIAL

 

-    CELEBRANTE:

 

No nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo.

 

-    POBO : Amén

 

-    C. A graza do noso Señor  Xesucristo,  o   amor   do Pai e a  comuñón do Espírito   Santo sexan con todos vós.

 

-    P.  E contigo tamén.

 

 

 

ACTO PENITENCIAL

 

-    C. Irmáns, para  celebrarmos  dignamente os  santos misterios, recoñezamos que  somos  pecadores.

 

 

 

Eu confésome pecador

 

diante de Deus omnipotente

 

e tamén diante  de vós, meus irmáns,

 

pois teño pecado moito de pensamento,

 

de palabra, de obra e de omisión.

 

Pola miña culpa, pola miña culpa,

 

pola miña grandísima culpa.

 

Por iso lle pido á benaventurada Virxe María,

 

a todos os Anxos e Santos do ceo e a vós tamén,

 

meus irmáns, que roguedes por min

 

a Deus, noso Pai.

 

 

 

 • C. (Que) Deus omnipotente teña  piedade  de nós,

 

nos conceda o perdón dos  nosos pecados

 

e  nos leve á vida eterna.

 

 • P.  Amén.

 

 

PERDÓN

 

 • C. Ti que fuches enviado a  salvar os  corazóns arrepentidos :

 

Señor, ten  piedade de nós

 

 • P.  Señor, ten piedade de nós.

 

 

 

 • C. Ti que viñeches chamar os pecadores :

 

Cristo, ten  piedade de nós.

 

 • P. Cristo, ten piedade de nós.

 

 

 

 • C. Ti que estás á dereita do  Pai  para intercederes por  nós:

 

Señor, ten piedade de nós.

 

 • P.  Señor, ten piedade de nós.

 

 

 

 GLORIA

 

Gloria a Deus no ceo,

 

e paz ao seu pobo na terra.

 

Noso Señor Deus, rei do ceo,

 

Deus Pai todopoderoso;

 

Loámoste, bendicímoste,

 

adorámoste, glorificámoste

 

e dámosche grazas, pola túa inmensa gloria.

 

Señor, Fillo único, Xesucristo,

 

Señor Deus, Año de Deus, fillo do Pai.

 

Ti, que quitas o pecado do mundo,

 

ten piedade de nós.

 

Ti, que quitas o pecado do mundo,

 

escoita a nosa oración.

 

Ti, que estás á dereita do pai,

 

ten piedade de nós;

 

porque Ti es o único Santo, Ti, o único Señor,

 

Ti, o único Altísimo Xesucristo,

 

co Espírito Santo.

 

na gloria de Deus Pai. Amén.

 

 

 

-    C.   Oremos. …Pedímoscho por Xesucristo… por sempre eternamente.

 

-    P.   Amén

 

 

DESPOIS DAS LECTURAS

 

LECTOR  Lectura de…

                  Palabra do Señor

 

POBO  Grazas a Deus.

 

 

 

EVANXEO

 

-    C.   O Señor sexa convosco.

 

-    P.    E contigo tamén.

 

-    C.   Lectura do Santo Evanxeo  segundo San…

 

-    P.    Gloria a Ti, Señor Xesús.

 

 

 

-    C.  (…….) Palabra do Señor

 

-    P.    Loámoste, Cristo.

 

 …

 

CREDO

 

Creo en Deus, Pai todopoderoso,

 

creador do ceo e mais da terra.

 

Creo en Xesucristo

 

e seu único Fillo, noso Señor,

 

que foi concibido por obra e graza

 

do Espíritu Santo.

 

e naceu da Virxe María.

 

Padeceu no tempo de Poncio Pilato,

 

foi crucificado, morto e sepultado,

 

descendeu aos infernos,

 

O terceiro día resucitou de entre os mortos,

 

subiu ao ceo

 

onde está á dereita do Pai

 

e de alí virá a xulgar a vivos e mortos.

 

Creo no Espíritu Santo, na Santa Igrexa Católica,

 

na comuñón  dos santos,

 

no perdón dos pecados,

 

na resurrección dos mortos

 

e tamén na vida eterna. Amén.

 

 …

 

 

PRESENTACIÓN DO PAN

 

-    C. Bendicímoste, Señor,  Deus do  universo. Da  túa  bondade  recibimos  este pan, que  é  froito da  terra e do traballo dos  homes.

 

Presentámoscho  agora  para que se nos  converta no pan  da vida.

 

-    P.  Bendito sexa Deus, agora  e sempre.

 

 

PRESENTACIÓN DO VIÑO

 

-    C.  Bendecímoste, Señor, Deus do universo.  Da túa  bondade  recibimos este viño, que é froito da vide e do traballo dos homes.

 

Presentámoscho agora para que se nos  converta  na bebida  da  salvación.

 

-    P.  Bendito sexa Deus,  agora e sempre.

 

-    C.   Pregade, irmáns, para  que este  sacrificio  meu e  voso  sexa ben  acollido por Deus Pai  omnipotente.

 

-    P.  O Señor acolla das túas mans  este sacrificio para  loanza e para  gloria do seu nome,  para ben noso e de toda a súa Santa Igrexa.

 

          

                                     

...

 

-    C.  Pedímoscho a ti, que vives e reinas por  sempre eternamente.

 

-    P.   Amén.

 

 

 

PREGARIA EUCARÍSTICA

 

 • C.  O Señor sexa convosco.

 

 • P.   E contigo tamén.

 

 • C.   Erguede os corazóns.

 

 • P.   Témolos postos no Señor

 

 • C.   Deámoslle gracias ó  Señor,   noso Deus

 

 • P.    É digno e de xusticia

 

 …

 

 

SANTO

 

Santo, Santo, Santo es ti, Señor,

 

Deus do universo.

 

Enches o ceo e mais a terra coa túa gloria

 

Hosanna no ceo!

 

Bendito o que vén no nome do Señor

 

Hosanna no ceo!

 

 

 

DESPOIS DA CONSAGRACIÓN

 

 • C.   Velaquí o misterio da  nosa fe.

 

 • P.   Anunciamos a túa morte,  proclamamos a túa  resurrección.     Vén , Señor Xesús!

 

 • C.   Por El, con El e en El, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria, por sempre eternamente.

 

 • P.    Amén

 

 

 

NOSO PAI

 

 • C. Guiándonos polos consellos do  Salvador  e  seguindo a súa doutrina, atrevémonos a dicir:

 

 

 

Noso Pai que estás no ceo,

 

santificado sexa o teu nome.

 

Veña o teu Reino

 

e fágase a túa vontade

 

aquí na terra coma no ceo.

 

Danos hoxe o noso pan de cada día;

 

perdoa as nosas ofensas,

 

como tamén perdoamos nós

 

a quen nos ten ofendido;

 

e non nos deixes caer na tentación,

 

mais líbranos do mal.

 

 

 --------------------------------------------

 

 

C. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados

pola túa  misericordia, vivamos  sempre libres de  pecado e  amparados  de toda desgraza. Mentres  esperamos a salvación e a  volta gloriosa do noso Señor  Xesucristo.

 

P.  Pois teus son o reino, o poder e mais a  gloria

por sempre eternamente.

 

 

A PAZ

 

C. Señor  Xesucristo,  ti   dixeches  ós  teus  Apóstolos:  “Déixovos  a  miña  paz,  douvos  a  miña  paz”.  Non   mires  os   nosos   pecados   senón  a  fe  da  túa  Igrexa;  dígnate  darlle  a  paz  e   mais  a  unión  de  acordó  coa   túa  vontade.  Pedímoscho  a ti,  que   vives   e  reinas  por  sempre  eternamente.

 

-    P.  Amén.

 

-    C.  A paz do Señor sexa  sempre convosco.

 

-    P.   E contigo tamén.

 

-    C.  Dádevos a paz coma  irmáns.

 

 

 

AÑO DE DEUS

 

Año de Deus que quitas o pecado do mundo,

ten piedade de nós.

 

Año de Deus que quitas o pecado do mundo,

ten piedade de nós

 

Año de Deus que quitas o pecado do mundo,

danos a paz.

 

 

 

COMUÑÓN

 

-    C. Este  é o Año de Deus que quita o pecado  do mundo.  Felices os convidados á cea do Señor.

 

 

-    P.  Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar

 

 

 

DESPEDIDA

 

-    C.  O Señor sexa convosco.

 

-    P.   E contigo tamén.

 

-    C.  Bendígavos Deus  Todopoderoso:  Pai,  Fillo  e  Espírito Santo.

 

-    P.   Amén.

 

-    C.  Podedes ir en paz, e  que  o Señor  vos  acompañe.

 

-    P.   Deámoslle grazas a Deus.