CATECISMO ABREVIADO

 NOTA : En vista de que non estaba disponible o catecismo en galego, eu fixera esta traducción para ir tirando. Xa tedes nas librerías o catecismo para nenos "Xesús é o Señor" en galego, e tamén material de catequese. Pedídeo para a vosa parroquia.

 

CON DEBUXOS, PREPARADO PARA NENOS:

 xanostesaqui.blogspot.com.es/2012/10/catecismo-abreviado-para-nenos-en-galego.html

 

CATECISMO DOS NENOS

 

Bloque 1º.-

 

 1.-Quen é Deus?

Deus é o noso Pai, que está nos ceos, Creador e Señor de tódalas cousas, e nós somos os seus fillos.

 

 2.-Onde está Deus?

Deus está nos ceos, na terra e en todas partes.

 

 3.-Hai un só Deus?

Si, hai un só Deus.

 

 4.-Por que dicimos que Deus é Creador?

Dicimos que Deus é Creador porque fixo tódalas cousas da nada.

 

 5.-Podemos atrevernos a falar con Deus Pai?

Si, podemos atrevernos a falar con Deus, o noso Pai. Xesús mesmo mandouno e para isto ensinounos o Noso Pai.

 

 6.-Para que creou Deus ós homes?

Deus creou Deus ós homes para que o amemos e obedezamos na terra e sexamos felices con El no ceo.

 

 7.-Abandonou Deus ós homes despois do seu pecado?

Non, Deus non abandonou ós homes despois do seu pecado, senon que lles prometeu un Salvador.

 

 8.-Como cumpliu Deus Pai a súa promesa?

Enviando ó seu propio Fillo, que nos salva dos nosos pecados.    

 

 9.-Quen é Xesucristo?

Xesucristo é o Fillo de Deus feito home, que naceu da  Virxe María.

  

 10.-Para que se fixo home o Fillo de Deus?

O Fillo de deus fíxose home para redimirnos do pecado e darnos a vida divina.

 

 11.-Que significa o nome de Xesús?

O nome de Xesús significa Salvador. El é o Fillo de Deus que ven a salvarnos.

 

 

Bloque 2º.-

 

 12.-Quen é o noso modelo no cumprimiento da Lei de Deus?

O noso modelo é Xesucristo, que viu  ó mundo para facer sempre a vontade do Pai.

 

 13.-Quien ama a Deus sobre todas as cousas?

Ama a Deus sobre todas as cousas o que cumpre todos os seus mandamentos.

 

 14.-Quen toma o nome de Deus en van?

Toma o nome de Deus en van quen blasfema ou o usa sen o debido respecto.

 

 15.-Que nos manda o quinto mandamento da lei de Deus?

O quinto mandamento da lei de Deus mándanos querer ben a todos e perdoar ós nosos inimigos.

 

 16.-Que prohíbe o sétimo mandamento da lei de Deus?

O sétimo mandamento da lei de Deus prohíbe facer dano ó próximo nos seus bens.

 

 17.-Cal é o oitavo mandamento da lei de Deus?

O oitavo mandamento da lei de Deus é: Non dirás falso testimonio nin mentirás.

 

 18.-Que nos manda o oitavo mandamento da lei de Deus?

O oitavo mandamento da lei de Deus mándanos dicir a verdade e respectar a fama do próximo.

 

 19.-Que prohíbe o décimo mandamento da lei de Deus?

O décimo mandamento prohíbe o desexo desordenado de riquezas e a envidia dos bens alleos.

 

 20.-Que mandamentos debe cumplir o cristián?

O cristián debe cumpli-los mandamentos da lei de Deus e da Santa Madre Igrexa.

 

Bloque 3º.-

 

 21.-Que deberes teñen os fillos para cos seus pais?

Teñen deberes de gratitude, de confianza, respecto e obediencia e de colaboración para contribuir á paz e á unidade da familia.

 

 22.-Que é  pecado?

Pecado é toda desobediencia voluntaria á lei de Deus.

 

 23.-Como pode ser o pecado?

O pecado pode ser venial e mortal.

 

 24.-Que é a Penitencia?

A penitencia é o sacramento que nos perdoa os pecados cometidos despois do bautismo.

 

 25.-Cando recibimos o sacramento da Penitencia?

Recibimos o sacramento de la penitencia cando nos confesamos ben e recibimo-la absolución.

 

 26.- Que é a Santa Igrexa?

A Santa Igrexia é o Pobo de Deus que, con Xesucristo resucitado, e guiado polo Espírito Santo, camiña cara a Deus Pai.

 

 27.-Cal é o primeiro mandamento da Santa Madre Igrexa?

O primeiro mandamento da Santa Madre Igrexa é oír misa enteira todos os domingos e festas de precepto.

 

 28.-Quen está obrigados a oír misa os domingos e festas de gardar?

Están obligados a oír misa os domingos e festas de precepto todos os cristiáns que cumpliron sete anos e teñen uso de razón.

 

Bloque 4º.-

 

 29.-Como pode ser o pecado?

O pecado pode ser venial e mortal.

 

 30.-Que pecados debemos confesar?

Debemos confesar tódolos pecados mortales e convén dicir tamén os veniais.

 

 31.-Que é es a Penitencia?

A penitencia é o sacramento que nos perdoa os pecados cometidos despois do bautismo.

 

 32.-Cando recibimos o sacramento da Penitencia?

Recibimos o sacramento da penitencia cando nos confesamos ben e recibimo-la absolución.

 33.-Cantas cousas son necesarias para confesarnos ben?

Para confesarnos ben son necesarias cinco cousas:

1- Exame de conciencia. 

2- Dolor dos pecados.

3-Propósito de enmienda.

4- Dici-los pecados ó confesor.  

5- Cumpli-la penitencia.                                                                                                                                               

 

 34.-Que é exame de conciencia?

Exame de conciencia é recordar todos os pecados cometidos desde a ultima confesión ben feita.

 

 35.-Que é dolor dos pecados?

Dolor dos pecados é un sentimiento ou pesar sobrenatural de ter ofendido a Deus.

 

 36.-Que é propósito da enmenda?

Propósito da enmenda é unha firme resolución de non volver a pecar.

 

 37.-Que é dicir os pecados ó confesor?

Acercarse ó confesionario e pronunciar coa nosa boca todos aqueles pecados que recordamos no exame de conciencia e dos que nos sentimos dolidos con nós mesmos e que estamos decididos a tratar de non repetir nunca máis.

 

 38.-Que é cumpli-la penitencia?

Cumpli-la penitencia é compensar da forma que o sacerdote me indiquela falta que cometín ó pecar.

 

 Bloque 5º.-

 

 39.-Por que quixo sufrir tanto Xesucristo na Paixón e na Cruz?

Xesucristo quixo padecer e sufrir tanto na Paixón e na Cruz para manifestarnos o seu amor, e amosarnos a malicia do pecado.

 

 40.-Por quen padeceu e morreo Xesucristo?

Xesucristo padeceu e morreu todos os homes. Morreu verdadeiramente e foi posto no sepulcro

 

 41.-Que profesamos no Credo cando dicimos que Xesucristo resucitou ó terceiro día de entre os mortos?

Profesamos que o mesmo Xesús, despois de morre e quedar sepultado, foi devolto á vida polo poder de Deus, o seu Pai, para non morrer xamáis.

 

 42.-Como foi glorificado Xesucristo despois da súa paixón e da súa morte na cruz?

Foi glorificado pola súa Resurrección e Ascensión aos ceos.

  

Bloque 6º.-

 

 43.-Como está Xesucristo na Eucaristía?

Xesucristo está na Eucaristía verdadeira e realmente presente.

 

 44.-Cantas cousas hai que considerar na Eucaristía?

Na Eucaristía hai que considerar estas tres cousas: 

1- Que na Eucaristía está real e verdadeiramente Xesucristo. 

2- Que na Eucaristía Xesucristo ofrécese por nós.  

3- Que na Eucaristía recibimos a Xesucristo na Sagrada Comunión.

 

 45.-Cando empeza Xesucristo a estar na Eucaristía?

Xesucristo empeza a estar na Eucaristía no momento da consagración na Misa.

 

 46.-Que sucede na celebración da Eucaristía ou Santa Misa?

Na Eucaristía ou Santa Misa, Xesucristo renova o sacrificio da cruz, dásenos como alimento espiritual, e manténnos unidos á Santa Igrexa.

 

 47.-Que hai na Patena e no Cáliz antes da consagración?

A Hostia antes da consagración é pan de trigo e no cáliz hai viño cunhas pingas de auga.

 

 48.-Que é a hostia despois da consagración?

A Hostia despois da consagración é o Corpo de Xesucristo.

 

 49.-Que hai no cáliz despois da consagración?

No cáliz, despois da consagración, está o Sangue de Xesucristo.

 

 50.-Por que dicimos que a Santa Misa é un sacrificio?

Dicimos que a Santa Misa é Sacrificio porque nela Xesucristo se ofrece polo ministerio do sacerdote, en memoria e renovación do sacrificio da cruz.

 

 51.-Que é a Sagrada Comunión?

A Sagrada Comunión é recibir ó mesmo Xesucristo baixo as especies de pan e viño.

 

 52.-Para que recibimos a Xesucristo na Sagrada Comunión?

Recibimos a Xesucristo na Sagrada Comunión para que sexa alimento das nosas almas, nos aumente a gracia e nos dea a vida eterna.

 

 53.-Cuantas cousas son necesarias para recibir ben a Sagrada Comunión?

Para recibir ben a Sagrada Comunión son necesarias tres cousas:                                                    

              1- Estar en gracia de Deus.

              2- Gardar o xaxún Eucarístico.

              3- Saber a quen recibimos.

 

 54.-Que é gardar o xaxún eucarístico?

Gardar o xaxún eucarístico é no ter comido nin bebido desde unha hora antes de comulgar. A auga non rompe o xaxún, polo tanto se pode beber si é necesario.