Libros de texto

Isto é o que levo recollido, se sabedes de algo máis só tedes que dicilo e será incluído.

Hai pouco onde elixir para Infantil, só unha editorial. Primaria e Secundaria está completo, só en dúas editoriais, de momento:

 

EDITORIAL RODEIRA-EDEBÉ

  

 

 

EDITORIAL ANAYA

 

 

  

 

NINGUNHA TEN LIBRO DE 1º DE BACHARELATO

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Xullo 2011

Afortunadamente comezan a publicar novas editoriais libros de Relixión Católica en galego, sempre está ben para poder elixir e empliar recursos. Só puxen as fotos dos que aparecen na rede. Tomade nota:

 

EDITORIAL SM

Infantil   

Primaria / ESO / 1º Bacharelato (o único atopado para este curso)

       

 

EDITORIAL EVEREST

Infantil

 

Primaria

 

 

(Non atopei nada para ESO e Bacharelato nesta editorial)

 

NOTA:

Non deixa de chama-la atención que, precisamente, non haxa nada das editorias galegas; xa sei que o galego non é moi rendible pero pensei que estaba dentro das fins destas editoriais a mellora no uso e difusión da lingua en tódolos eidos... cría que neste tamén. Ou será que a Relixión non é rendible.

 

+ NOVIDADES: 

xanostesaqui.blogspot.com.es/2011/08/catecismo-e-libros-de-texto.html