ALELUIAS E VERSOS ANTES DO EVANXEO

 
 

1015 ALELUIAS E VERS0S ANTES DO EVANXEO

 

1. Cf. Mt 11, 25:

Bendito es ti, Pai, Señor do ceo e mais da terra

porque revelácheslle os misterios do Reino ós humildes

 

 

2. Mt 25, 34:

Vinde, benditos do meu Pai, di o Señor;

recibide a herencia do Reino preparada para vós desde a creación do mundo.

 

 

3. Xn 3, 16:

Tanto amou Deus ó mundo, que lle entregou ó seu Fillo unixénito;

quen cre nel, ten vida eterna.

 

 

 

4. Xn 6, 39:

Esta é a vontade do meu Pai,

que non perda a ningún dos que me entregou

senón que os resucite no derradeiro día, di o Señor

 

 

 

5. Xn 6, 40:

Esta é a vontade do meu Pai,

que quen crea no Fillo, teña vida eterna,

e eu resucitareino no derradeiro día, di o Señor

 

 

 

6. Xn 6, 51:

Eu son o pan vivo que baixou do ceo, di o Señor;

quen coma deste pan, vivirá para sempre

 

 

 

7. Xn 11, 25a. 26:

Eu son a resurrección e a vida, di o Señor;

quen cre en min, non morrerá para sempre

 

 

 

8. Cf. Flp 3, 20:

A nosa patria está no ceo,

de onde tamén agardamos un Salvador,

Xesús Cristo, o Señor

 

 

 

9- 2 Tim 2, 11-12a:

Se morremos con Cristo, viviremos con el;

se perseveramos con el, reinaremos con el

 

 

 

10. Ap 1, 5a. 6b:

Xesús Cristo é o primoxénito de entre os mortos;

a el a gloria e o poder por sempre eternamente. Amén

 

 

 

11. Ap 14, 13:

Ditosos os mortos que morren no Señor;

descansen dos seus traballos;

porque as súas obras acompáñanos