IX Domingo

LECTURA DO LIBRO DO DEUTERONOMIO

Primeira Lectura     Dt 11, 18. 26-28. 32

Velaquí o que vos propoño: bendición e maldición

 

            Díxolle Moisés ao pobo:

 

            Constituíde estas palabras miñas coma obxecto das vosas intencións e do voso esfor­zo, atádeas ao voso pulso coma sinal, e póndeas entre os vosos ollos coma filacteria.

 

            Olla! Eu poño diante de vós hoxe bendición e maldición: a bendición, se facedes caso dos mandamentos do Señor, voso Deus, que eu vos mando hoxe; e a maldición, se non facedes caso dos mandamentos do Señor, voso Deus, e vos apartades do camiño que eu vos mando hoxe, marchando tras de deuses estranxeiros que non coñeciades.

 

            Estade atentos a cumprir todos os mandamentos e decretos que eu vos poño diante hoxe.

 

Palabra do Señor                             

R/. Grazas a Deus

 

 

SALMO RESPONSORIAL     Sal 30, 2-3a. 3bc-4. 17 e 25

 

R/.  (3b):  Sexas para min, Señor, a rocha que me defende.

 

Abrígome en ti, Señor,

que endexamais me vexa defraudado.

Inclínate cara a min,

ven axiña librarme.

 

Sexas para min a rocha que me defende,

o forte castelo onde me salve.

Xa que ti es a miña fortaleza e o meu refuxio,

por mor do teu nome diríxeme e guíame.

 

Fai brillar o teu rostro para o teu servo,

sálvame, pola túa misericordia.

Sede fortes e valentes

os que esperades no Señor.

 

 

 

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS

Segunda Lectura      Rm 3, 21-25a. 28

O home queda xustificado pola fe sen as obras da lei

 

            Irmáns:

 

            Agora, con total independencia da Lei, manifestouse a xustiza de Deus: a que atesta­ran a Lei e mais os Profetas.

            Esta é a xustiza de Deus por medio da fe en Xesús Cristo, para todos e sobre todos os que cren, porque non hai distinción ningunha: todos pecaron, e carecen da gloria de Deus.

            Pero todos quedan xustificados polo don da súa graza, mediante a redención que se dá en Cristo Xesús, a quen puxo Deus como propiciatorio no seu sangue pola fe.

            Pois afirmamos que o home recibe a xustificación pola fe, con independencia das obras da Lei.

Palabra do Señor                                         

R/. Grazas a Deus

 

ALELUIA     Xn 15, 5

Se non se canta, pódese omitir.

 

Aleluia, aleluia.

Eu son a vide, vos os bacelos, di o Señor;

quen permanece en min e eu nel,

ese da froito abondoso.

Aleluia.

 

 

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Evanxeo     Mt 7, 21-27

A casa edificada sobre rocha e a que é edificada sobre area

 

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

 

            ‑ Non todo aquel que me di: "Señor, Señor", entrará no Reino dos Ceos, senón o que fai a vontade do Pai meu, que está nos ceos.

            Moitos hanme dicir naquel día: "Señor! Señor!, non profetizamos no teu nome, non botamos os demos fóra no teu nome, e no teu nome non fixemos moitos milagres?"

            Eu entón heilles dicir abertamente: "Endexamais vos coñecín: arredádevos de min os que practicades o mal!"

            Así pois, todo aquel que escoita estas miñas palabras e as pon en práctica, será semellante a un home asisado, que edificou a súa casa sobre rocha. Caeu a chuvia, viñeron as riadas, sopra­ron os ventos e bateron na casa aquela, e non se derrubou, porque estaba asentada na rocha.

            E todo aquel que escoita estas miñas palabras e non as pon en práctica, será semellante a un home atolado, que edificou a súa casa sobre area. Caeu a chuvia, viñeron as riadas, sopraron os ventos e bateron na casa aquela, e derrubouse, e foi total a súa ruína.

 

Palabra do Señor                             

R/. Loámoste, Cristo