Ciclo A

 

SOLEMNIDADE DO SAGRADO CORAZÓN DE XESÚS- A

 

Primeira Lectura  Dt 7, 6-11

 Amouvos o Señor e elixiuvos

 

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DO DEUTERONOMIO

 

Faloulle Moisés ó pobo dicindo:

 

Ti es un pobo consagrado ó Señor, o teu Deus.

 

O Señor, o teu Deus, escolleute para sére--lo pobo da súa persoal propiedade entre

tódolos pobos que viven sobre a superficie da terra.

 

7Non foi por serdes vós máis numerosos ca tódolos pobos, polo que o Señor se

namorou de vós e vos escolleu, pois sóde-lo máis pequeno de tódolos pobos; 8senón

que foi polo amor do Señor para vós e por manter El o xuramento que lles fixera ós

vosos pais, polo que o Señor vos sacou con man forte e vos rescatou da situación de

escravitude, do poder do faraón, rei de Exipto.

 

9Has de saber que o Señor, o teu Deus, é Deus: Deus fiel, que mantén a súa alianza e

a súa misericordia por mil xeracións cos que o aman e cumpren os seus mandamentos,

10e que llelas devolve á cara ós que o aborrecen, facéndoos desaparecer; non queda

dubidoso ante o que o aborrece, senón que llelas paga en persoa.

 

11Garda os mandamentos, os preceptos e os decretos que eu che mando hoxe pór en

práctica.

 

Palabra do Señor                                            R/. Grazas a Deus

 

 

SALMO RESPONSORIAL   Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

R/ (17): O amor do Señor dura por sempre para os que o temen

 

Alma miña, bendice ó Señor

e todo o meu ser, o seu santo nome.

2Alma miña, bendice ó Señor,

non esquéza-los seus beneficios.

 

3El perdoa as túas culpas

e sanda as túas doenzas;

4rescata a túa vida da morte

e coróate de amor e de tenrura;

 

6O Señor fai xustiza

e defende o dereito do oprimido.

7Mostroulle a Moisés os seus camiños,

ós fillos de Israel as súas fazañas.

 

8O Señor é misericordioso e clemente,

tardo á ira e rico en mercedes.

10Non nos trata conforme ós nosos erros

nin nos paga conforme ás nosas culpas.

 

 

Segunda Lectura  1 Xn 4, 7-16

 El amounos

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA 1ª CARTA DE S.XOÁN

 

 

Benqueridos irmáns e irmás:

 

Amémonos úns ós outros, porque o amor vén de Deus; e todo aquel que ama naceu de

Deus e coñece a Deus. 8O que non ama, aínda non coñece a Deus, porque Deus é

amor.

 

9O amor de Deus fíxose ver entre nós en que Deus mandou ó mundo o seu Fillo

Unixénito, para que nos dese a súa vida. 10Hai amor dentro de nós, non porque nós

teñamos amado a Deus, senón porque El nos amou a nós e mandou o seu Fillo para

que expiase os nosos pecados.

 

11Meus amigos, se Deus nos amou tanto, tamén nós nos temos que amar uns ós

outros. 12A Deus non o deu visto nunca ninguén; pero, se nós nos amamos uns ós

outros, Deus está en comuñón connosco e o seu amor faise realidade cumprida en nós.

 

13Coñecemos que estamos en comunión con El e El connosco, en que nos deu parte

no seu Espírito. 14Nós mesmos o contemplamos e por iso testemuñamos que o Pai

mandou o seu Fillo como salvador do mundo. 15Se un profesa que Xesús é o Fillo de

Deus, Deus está en comunión con el e el con Deus. 16Pero nós xa o coñecemos e

temos posta a nosa fe neste amor: o amor que Deus mantén vivo entre nós. Deus é

amor e quen permanece no amor, permanece en Deus e Deus permanece nel.

                        Palabra do Señor                                            R/. Grazas a Deus

 

ALELUIA   Mt 11, 29ab

Tomade o meu xugo sobre vós, di o Señor,

e aprendede de min que son manso e humilde de corazón

 

Evanxeo   Mateo 11, 25-30

Son bo e humilde de corazón

 PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

 

Di Xesús:

 

-Bendito sexas, meu Pai, Señor do Ceo e mais da terra, porque lles escondiches estas

cousas ós sabios e ós prudentes e llas revelaches á xente humilde. 26Si, meu Pai,

bendito sexas por che agradar iso así. 27Meu Pai ensinoume tódalas cousas e ninguén

coñece ó Fillo agás o Pai, nin coñece ó Pai agás o Fillo e aquel a quen o Fillo llo

queira revelar.

 

28Achegádevos a min tódolos que estades cansos e oprimidos, que eu vos aliviarei.

29Cargade co meu xugo e aprendede de min, que son bo e humilde de corazón e

atoparedes acougo para as vosas almas; porque o meu xugo é levadeiro e a miña carga

leviá.

 

                        Palabra do Señor                                            R/. Loámoste, Cristo