Semana III

 
 

SEMANA 3ª DA PASCUA

 

273.- LUNS

PRIMEIRA Feit 6, 8-15:

Non eran capaces de facerlle frente á sabedoría e ó Espírito polo que falaba

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

 

8Estevo, cheo de gracia e poder, realizaba grandes prodixios e sinais entre o pobo.

9Apareceron algúns da sinagoga chamada dos libertos, dos de Cirene, dos de Alexandría

e dos de Cilicia e Asia, para discutiren con Estevo. 10Pero non lle daban replicado á

ciencia e ó Espírito con que falaba.

 

11Entón subornaron uns homes, para que dixesen: "Sentímoslle blasfemar contra

Moisés e contra Deus".

 

12Así encirraron ó pobo, ós anciáns e ós mestres da Lei; e, arremetendo contra el,

levárono ó consello. 13Presentaron falsas testemuñas, que dicían: "este home non para

de blasfemar contra este lugar santo e contra a Lei; 14sentímoslle dicir que ese Xesús de

Nazaret destruirá este sitio e cambiará os costumes que nos transmitiu Moisés". 15Entón

tódolos que estaban sentados no consello, fixaron a vista nel e o seu rostro pareceulles

mesmamente o dun anxo.

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30

R/ (1b): Ditosos os que andan segundo a Lei do Señor

Ou: Aleluia

 

23Aínda que os grandes senten a murmurar de min,

o teu servo medita os teus mandatos.

24Os teus preceptos son a miña delicia

eles son os meus conselleiros.

 

26Expóñoche os meus camiños, para que ti me respondas

e me ensíne-los teus preceptos.

27Instrúeme nos teus mandatos

e meditarei as túas marabillas.

 

29Arrédame do camiño enganoso

e dáme a gracia da túa instrucción.

30Eu elixo o camiño da verdade

e fago miñas as túas decisións.

 

 

ALELUIA Mt 4, 4b:

O home non vivirá só de pan,

senón de toda palabra que procede da boca de Deus

 

 

EVANXEO Xn 6, 22-29:

Procurade non un alimento perecedeiro, senón que permanece para a vida eterna

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

Despois que Xesús fartara a cinco mil homes, os seus discípulos vírono andando sobre

do mar. 22O outro día, a xente que quedara na outra banda do mar, decatouse de que alí

non había máis ca un bote e que Xesús non montara nel cos seus discípulos, senón que

estes marcharan sós. 23Nisto chegaron algúns botes de Tiberíades, de cerca do sitio

onde comeran o pan despois de o Señor dar gracias a Deus. 24Así que, en vendo a xente

que Xesús non estaba alí, nin tampouco os seus discípulos, montaron nos botes e

chegaron a Cafarnaúm buscando a Xesús. 25Atopárono na outra banda do mar e

dixéronlle:

-Rabbí, ¿cando chegaches aquí?

 

26Xesús contestoulles:

-Con toda verdade volo aseguro: buscádesme non porque vistes sinais, senón porque

comestes pan ata vos fartar. 27Traba-llade non polo pan que se acaba, senón polo que

dura deica a vida eterna, o que vos dará o Fillo do Home: pois el é a quen o Pai Deus

marcou co seu selo.

 

28Eles preguntáronlle:

-¿Que temos que facer para realiza-las obras de Deus?

 

29Respondeu Xesús:

-Esta é a obra de Deus: que creades naquel que El mandou.

 

 

274.- MARTES

PRIMEIRA Feit 7, 51 - 8, 1a:

Señor, Xesús, recibe o meu espírito

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

 

Dilles Estevo ó pobo e ós senadores e ós escribas:

51¡Duros de testa e incircuncisos de corazón e oídos! ¡Vós sempre resistíde-lo Espírito

Santo! Sodes coma vosos pais. 52¿A que profeta non perseguiron vosos pais? Mataron

ós que anunciaron por adiantado a vinda do Xusto, do que vós agora vos fixestes

traidores e asasinos: 53¡vós que recibíste-la Lei por mandado dos anxos e non a

gardastes!

 

54O sentiren isto, adoecían e renxían os dentes contra Estevo. 55Pero el, cheo do

Espírito Santo e cos ollos cravados no ceo, viu a gloria de Deus e a Xesús de pé á

dereita de Deus, 56e dixo:

-Ollade, vexo o ceo aberto e o Fillo do Home, de pé, á dereita de Deus.

 

57Entón pegaron a berrar, taparon os oídos, e todos á xunta arremeteron contra el;

58quitárono fóra da cidade e comezaron a apedralo. As testemuñas deixaron os seus

vestidos ós pés dun mozo chamado Saulo.

 

59Apedraban a Estevo, que invocaba así: "¡Señor Xesús, recibe o meu espírito!" 60E

posto de xeonllos, berrou con voz forte: "¡Señor, non lles teñas en conta este pecado!"

Dito esto, adormeceu para sempre.

 

8 1Saulo aprobaba a súa morte. Aquel día levantouse unha grande persecución contra a

Igrexa de Xerusalén, e todos, agás os apóstolos, dispersáronse polas terras da Xudea e

da Samaría.

 

 

 

 SALMO RESPONSORIAL Sal 30, 3cd-4. 6ab e 7b e 8a. 17 e 21ab

R/ (6a): Nas túas mans, Señor, encomendo a miña vida

Ou: Aleluia

 

3Se a rocha do meu refuxio,

o castelo forte onde me salve.

4Xa que ti e-la miña rocha e o meu castelo,

por mor do teu nome, diríxeme e guíame.

 

6Nas túas mans encomendo a miña vida,

e ti librarasme, Señor, Deus fiel.

7En canto a min, eu confío no Señor.

8Teño gozo e ledicia na túa misericordia,

 

17Fai brilla-lo teu rostro para o teu servo,

sálvame, pola túa misericordia.

21Na túa presencia faslles un refuxio,

un agarimo contra a conxura humana.

 

ALELUIA Xn 6, 35ab:

Eu son o pan da vida, di o Señor;

quen vén onda min non terá fame

 

 

EVANXEO Xn 6, 30-35:

Non é Moisés quen da o verdadeiro pan do ceo, senón meu Pai

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

Dille a multitude a Xesús:

-¿Que sinal fas ti, para que véndoo creamos en ti? ¿Que podes facer? 31Os nosos pais

comeron o maná no deserto, conforme está escrito: deulles a comer pan do ceo.

 

32Entón díxolles Xesús:

-Con toda verdade volo aseguro: non foi Moisés quen vos deu o pan do ceo; meu Pai é

quen vos dá o verdadeiro pan do ceo: 33pois o pan de Deus é o que baixa do ceo e que

lle dá vida ó mundo.

 

34Dixéronlle entón:

-Señor, dános sempre dese pan.

 

35Xesús respondeulles:

-Eu son o pan da vida: quen vén onda min, non pasará fame e quen cre en min,

endexamais non terá sede.

 

 

 

 275.- MÉRCORES

PRIMEIRA Feit 8, 1b-8:

Pasaron anunciando a palabra

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

 

8 1Levantouse unha grande persecución contra a Igrexa de Xerusalén, e todos, agás os

apóstolos, dispersáronse polas terras da Xudea e da Samaría. 2Uns homes piadosos

enterraron a Estevo e fixeron por el un gran pranto. 3En canto a Saulo, maltrataba a

Igrexa: entraba polas casas, arrastraba homes e mulleres e mandábaos á cadea.

 

4Os que se dispersaron ían por todas partes, anunciando a Boa Nova da Palabra. 5Felipe

baixou á cidade de Samaría e predicóulle-lo Mesías. 6O pobo, dun acordo, atendía ó que

dicía Felipe, sentindo e vendo os sinais que facía; 7pois de moitos posuídos saían

espíritos impuros a berros, e moitos paralíticos e coxos quedaban curados. 8A cidade

encheuse de alegría.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a

R/ (1): Aclama a Deus, terra enteira

Ou: Aleluia

 

Aclama a Deus, terra enteira,

2canta a gloria do seu nome;

réndelle o honor da louvanza,

3dille: ¡Que sorprendentes son as túas obras!

 

4póstrase a terra toda ante ti

e canta salmos ó teu nome.

5Vinde e vede as obras do Señor,

os seus sorprendentes feitos entre os homes.

 

6El mudou o mar en terra seca

e pasaron o río a pé:

felicitémonos por iso.

7Co seu poder domina o mundo,

 

 

ALELUIA Cf. Xn 6, 40:

Todo aquel que cre no Fillo ten vida eterna;

e eu resucitareino no derradeiro día,

di o Señor

 

 

EVANXEO Xn 6, 35-40:

Esta é a vontade do Pai, que todo aquel que ve ó Fillo teña vida eterna

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

Dille Xesús á xente:

-Eu son o pan da vida: quen vén onda min, non pasará fame e quen cre en min,

endexamais non terá sede. 36Pero xa vos dixen que, aínda que vistes, non credes.

37Tódolos que o Pai me entregou, virán onda min; e a quen vén onda min, non o botarei

fóra. 38Pois eu baixei do ceo non para face-la miña vontade, senón a vontade daquel

que me mandou. 39Esta é a vontade daquel que me mandou: que non perda a ningún

dos que me entregou, senón que os resucite no derradeiro día. 40Esta é, polo tanto, a

vontade do meu Pai: que todo aquel que ve ó Fillo e cre nel, teña vida eterna e eu

resucitareino no derradeiro día.

 

 

 

276.- XOVES

PRIMEIRA Feit 8, 26-40:

Velaí auga: ¿qué é o que me impide ser bautizado?

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

 

26Un anxo do Señor faloulle a Felipe deste xeito:

-Anda, diríxete cara ó sur polo camiño que baixa de Xerusalén a Gaza, a través do

deserto.

 

27Púxose en camiño e dirixiuse cara alá. Un etíope, eunuco, funcionario de Candaces,

raíña da Etiopía, que estaba encargado de tódolos seus tesouros, fora a Xerusalén como

peregrino. 28De volta, sentado no seu carro, ía lendo no profeta Isaías.

 

29Díxolle o Espírito a Felipe:

-Achégate e ponte a par dese carro.

 

30Correndo Felipe, sentiu que ía lendo no profeta Isaías e preguntoulle:

-¿Enténde-lo que les?

 

31Contestoulle:

-¿Como o vou entender, se ninguén mo explica?

 

E convidou a Felipe a que subise a sentar con el. 32A pasaxe da Escritura que lía era

esta:

Coma ovella levárono ó matadoiro;

e coma año mudo diante de quen o rapa,

así El non abría a súa boca.

33Humillárono, negándolle a xustiza,

¿quen contará a súa descendencia?

A súa vida foi arrincada da terra.

 

34Diríxíndose a Felipe, díxolle o eunuco:

-Por favor ¿de quen di isto o profeta? ¿De si mesmo ou doutro?

 

35Felipe entón tomou a palabra e partindo desa pasaxe da Escritura, anuncioulle a Boa

Nova de Xesús. 36De camiño, chegaron a un sitio con auga e dixo o eunuco:

-Aquí hai auga, ¿por que non me podo bautizar eu?

 

38E mandou para-lo carro. Baixaron os dous á auga, Felipe e mailo eunuco, e Felipe

bautizouno. 39Cando subiron da auga, o Espírito do Señor arrebatou a Felipe. O eunuco

xa non o viu máis, pero seguiu o seu camiño cheo de alegría.

 

40Felipe atopouse en Azoto e evanxelizaba tódalas vilas por onde pasaba, ata chegar a

Cesarea.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 65, 8-9. 16-17. 20

R/ (1) Aclama a Deus, terra enteira

Ou: Aleluia

 

8Bendicide, nacións, o noso Deus,

facede resoa-la súa louvanza:

9El salva as nosas vidas

e non deixa cambalea-los nosos pés.

 

16Vide os que teméde-lo Señor,

e contaréivo-lo que El fixo por min.

17Chameino coa miña boca

e louveino coa miña lingua.

 

20Bendito sexa Deus,

que non desbotou a miña súplica

nin afastou de min o seu amor.

 

 

ALELUIA Xn 6, 51:

Eu son o pan vivo que baixei do ceo, di o Señor;

se alguén come deste pan vivirá para sempre

 

 

 

EVANXEO Xn 6, 44-51:

Eu son o pan vivo que baixei do ceo

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

Dille Xesús á xente:

44Nin-guén pode vir onda min se non o trae o Pai que me mandou, e eu resucitareino no

derradeiro día. 45Está escrito nos Profetas: todos serán ensinados por Deus: todo aquel

que escoita ó Pai e aprende, vén onda min. 46Non porque alguén vise ó Pai; o único que

viu ó Pai é o que estaba onda Deus. 47Con toda verdade volo aseguro: quen cre, ten

vida eterna.

 

48Eu son o pan da vida. 49Os vosos pais comeron o maná no deserto, pero morreron.

50Este é o pan que baixa do ceo, para que quen coma del non morra. 51Eu son o pan

vivo que baixou do ceo: se alguén come deste pan, vivirá para sempre; e o pan que eu

darei, é a miña carne, para a vida do mundo.

 

 

 

 277.- VENRES

PRIMEIRA Feit 9, 1-20:

É para min un instrumento elixido, para que predique o meu nome diante dos pagáns

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

 

9 1Saulo, respirando aínda ameazas e morte contra os discípulos do Señor, presentouse

ó Sumo Sacerdote 2e pediulle cartas para as sinagogas de Damasco, a fin de que, se

encontraba algúns que fosen deste novo camiño, tanto homes coma mulleres, os puidese

levar presos a Xerusalén.

 

3De camiño, cerca xa de Damasco, aconteceu que, de súpeto, unha luz do ceo o

envolveu co seu fulgor. 4Caeu no chan e sentiu unha voz que lle dicía:

-Xaúl, Xaúl, ¿por que me persegues?

 

5El preguntou:

-¿Quen es ti, Señor?

 

Contestoulle:

-Eu son Xesús a quen ti persegues. 6Pero érguete, entra na cidade, e xa se che dirá o que

tes que facer.

 

7Os compañeiros de viaxe quedaron parados, estantíos: sentían a voz, mais non vían

ninguén. 8Saulo ergueuse do chan, pero, malia te-los ollos abertos, non vía nadiña.

Levárono pola man, introducírono en Damasco. 9Alí botou tres días sen ver, sen comer

e sen beber.

 

10Había en Damasco un discípulo, chamado Ananías, e o Señor díxolle nunha visión:

-¡Ananías!

 

El respondeu:

-Aquí estou, Señor.

 

O Señor volveulle falar:

11-Vai á rúa Dereita, e procura na casa de Xudas a un home chamado Saulo de Tarso,

que está orando. 12(En visión, viu Saulo a un home chamado Ananías entrar e

impoñerlle as mans para que recobrase a vista).

 

13Ananías respondeu:

-Señor, teño oído falar moito dese home e do mal que lles ten feito ós teus santos en

Xerusalén. 14E aquí ten poderes dos xefes dos sacerdotes, para prender a tódolos que

invocan o teu nome.

 

15Pero o Señor díxolle:

-Vai, que ese home é un instrumento escollido por min, para leva-lo meu nome diante

dos pagáns, dos seus reis e mais dos israelitas. 16¡Heille mostra-lo que ten que sufrir

polo meu nome!

 

17Entón Ananías, poñéndose en camiño, entrou na casa, e impoñéndolle as mans,

díxolle:

-Irmán Saulo, quen me manda é o Señor Xesús, que se che apareceu cando viñas polo

camiño, para que recóbre-la vista e te enchas do Espírito Santo.

 

18No instante, repeláronlle dos ollos como unhas escamas e recuperou a vista; ergueuse,

e bautizouse. 19Despois comeu e volvéronlle as forzas.

 

Pasou algúns días cos discípulos de Damasco, 20e axiña comezou a predicar a Xesús

nas sinagogas, proclamando que era o Fillo de Deus.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 116, 1. 2

R/ (Mc 16, 15): Ide por todo o mundo

e predicade o Evanxeo

Ou: Aleluia

 

 

1Louvade o Señor tódalas xentes,

aclamádeo tódolos pobos.

 

2O seu amor connosco é firme,

a súa fidelidade dura sempre.

Aleluia.

 

 

 

ALELUIA Xn 6, 56:

Quen come a miña carne

e bebe o meu sangue,

permanece en min e eu nel, di o Señor

 

 

 

EVANXEO Xn 6, 52-59:

A miña carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

 52Discutían entre eles os xudeus:

-¿Como pode este darnos a come-la súa carne?

 

53Díxolles entón Xesús:

-Con toda verdade volo aseguro: se non coméde-la carne do Fillo do Home e non

bebéde-lo seu sangue, non teredes vida en vós. 54Quen come a miña carne e bebe o meu

sangue, ten vida eterna e eu resucitareino no derradeiro día. 55Pois a miña carne é

verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 56Quen come a miña carne e

bebe o meu sangue, permanece en min e eu nel. 57Así coma o Pai, que me mandou,

vive e eu vivo polo Pai, así tamén quen me coma vivirá por min. 58Este é o pan que

baixou do ceo; non coma o que comeron os pais que mesmo así morreron: quen come

este pan, vivirá para sempre.

 

59Dixo estas cousas ensinando na sinagoga, en Cafarnaúm.

 

 

 

 278.- SÁBADO

PRIMEIRA Feit 9, 31-42:

Construíase a Igrexa e medraba consolidada polo Espírito

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

 

31A Igrexa tiña paz en toda a Xudea, Galilea e mais Samaría. Crecía coma un edificio,

progresaba na fidelidade ó Señor e coa asistencia do Espírito Santo ía aumentando en

número.

 

32Pedro, que as visitaba todas, baixou a visita-los santos que vivían en Lida. 33En-

controu alá un tal Eneas, que xacía paralítico nun catre desde había oito anos. 34Díxolle

Pedro:

-¡Eneas, Xesús Cristo vaite curar! Érguete e fai ti mesmo o teu leito.

 

E no intre púxose en pé. 35Tódolos habitantes de Lida e de Sarón vírono e

convertéronse ó Señor.

 

36Había en Iope unha discípula de nome Tabita (que traducido quere dicir Gacela), chea

de boas obras e de caridades. 37Por aqueles días enfermou e morreu. Despois de a

lavaren, puxérona no cuarto de arriba.

 

38Como Lida está cerca de Iope, sentindo dici-los discípulos que Pedro estaba alí,

mandáronlle dous homes con este recado: "non tardes en achegarte aquí". 39Pedro foi

con eles. Cando chegou levárono á sala de arriba onde se lle presentaron chorando

tódalas viúvas, amosándolle as túnicas e os mantos que facía a Gacela cando estaba con

elas.

 

40Pedro entón, mandou saí-la xente toda, púxose de xeonllos e orou; despois volveuse ó

cadáver e dixo:

-¡Tabita, érguete!

 

Ela abriu os ollos e, ó ver a Pedro, incorporouse. 41Pedro colleuna pola man, levantouna

e chamando os santos e as viúvas presentóullela viva.

 

42Isto sóubose en toda a cidade de Iope e moitos creron no Señor.

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 115, 12-13. 14-15. 16-17

R/ (12): ¿Con que lle pagarei ó Señor

todo o ben que me fai?

Ou: Aleluia

 

 

12¿Con que lle pagarei ó Señor

todo o ben que me fai?

13Alzarei a copa da salvación,

invocando o nome do Señor;

 

14cumprirei os meus votos ó Señor,

á vista de todo o seu pobo.

15Moi custosa é ós ollos do Señor

a morte dos seus amigos.

 

16¡Ai, Señor, que eu son o teu servo,

servo teu e fillo da túa serva,

a quen ti rompíche-las cadeas!

17Ofrézoche sacrificios de louvanza,

invocando o nome do Señor.

 

 

 

ALELUIA Cf. Xn 6, 63c. 68c:

As túas palabras, Señor, son Espírito e Vida;

ti tes palabras de vida eterna

 

 

 

EVANXEO Xn 6, 60-69:

¿Onda quen iremos? Ti tes palabras de vida eterna

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

 Moitos dos discípulos de Xesús dixeron:

-¡Que dura é esta doutrina! ¿Quen pode admitir tal cousa?

 

61Comprendendo Xesús que os seus discípulos murmuraban do asunto, díxolles:

-¿Escandalízavos iso? 62¿E logo se viséde--lo Fillo do Home subindo a onde estaba

antes? 63O espírito é quen dá vida, a carne non vale para nada; as palabras que eu vos

falei, son espírito e son vida. 64E, aínda así, hai algúns de vós que non cren.

 

Pois ben sabía Xesús desde o principio quen eran os que non crían e mais quen o había

de entregar. 65E proseguiu:

-Por iso téñovos dito que ninguén pode vir a min, se non llo concede o Pai.

 

66Desde aquela moitos dos seus discípulos botáronse para atrás, e xa non andaban con

el. 67Preguntoulles entón Xesús ós Doce:

-¿Vós tamén vos queredes ir?

 

68Respondeulle Simón Pedro:

-Señor, ¿e onda quen imos ir? Ti tes palabras de vida eterna, 69e nós cremos e

recoñecemos que ti e-lo Santo de Deus.