Oracións de defuntos

 
 

POLOS PAIS

Oh Deus, que nos mandastes honrar ao noso pai e á nosa nai, se clemente e misericordioso coas súas almas; perdoádelles os seus pecados e fai que un día poida velos no gozo da luz eterna. Amén.

 

POLOS PARENTES E AMIGOS

Oh Deus, que concededes o perdón dos pecados e queres a salvación dos homes, imploramos a túa clemencia en favor de todos os nosos irmáns, parentes e benfeitores que partiron deste mundo, para que, mediante a intercesión da benaventurada Virxe María e de todos os Santos, fagas que cheguen a participar da bienaventuranza eterna; por Xesucristo, o noso Señor. Amén.

 

POR UN DEFUNTO

Fai, oh Deus omnipotente, que a alma do voso servo (ou serva) N. que pasou deste mundo ao outro, purificada con estes sacrificios e libre de pecados, consiga o perdón e o descanso eterno. Amén.

 

ORACIÓN POR FAMILIARES DEFUNTOS

Oh Bo Xesús! A dor e sufrimento dos demais conmovía sempre o teu corazón. Mira con piedade as almas dos meus queridos familiares do Purgatorio. Escoita o meu clamor de compaixón por eles e fai que aqueles a quen separaches dos nosos fogares e corazóns gozar pronto do descanso eterno no fogar do teu amor no ceo.

 

POR TODOS OS DEFUNTOS

Oh Deus, Creador e Redentor de todos os fieis, concedede ás almas dos vosos servos e servas a remisión de todos os seus pecados, para que polas humildes súplicas da Igrexa, alcancen o perdón que sempre desexaron; polo noso Señor Xesucristo. Amén.

 

ORACIÓN AO FALECEMENTO DUN SER QUERIDO

Oh Xesús, único consolo nas horas eternas da dor, único consolo sostén no baleiro inmenso que a morte causa entre os seres queridos!

Ti, Señor, a quen os ceos, a terra e os homes viron chorar en días tristísimos;

Ti, Señor, que choraches a impulsos do máis tenro dos agarimos sobre o sepulcro dun amigo predilecto;

Ti, oh Xesús! que te compadeciste do loito dun fogar desfeito e de corazóns que nel laiaban sen consolo;

Ti, Pai amantísimo, compadécete tamén das nosas bágoas.

Míraas, Señor, como sangue da alma dolorida, pola perda daquel que foi deudo queridísimo, amigo fiel, cristián fervoroso.

Míraas, Señor, como tributo sentido que che ofrecemos pola súa alma, para que a purifiques no teu sangue preciosísima e lévela canto antes ao ceo, se aínda non goza nel!

Míraas, Señor, para que nos deas fortaleza, paciencia, conformidade co teu divino querer nesta tremenda proba que tortura a alma!

Míraas, oh doce, oh pidadosísimo Xesús! e por elas concédenos que os que aquí na terra vivimos atados cos fortísimos lazos de agarimo, e agora choramos a ausencia momentánea do ser querido, reunámonos de novo xunto a Ti no Ceo, para vivir eternamente unidos no teu Corazón. Amén.

 

ORACIÓN POLOS NOSOS SERES QUERIDOS

Oh bo Xesús, que durante toda a túa vida te compadeciste das dores alleas, mira con misericordia as almas dos nosos seres queridos que están no Purgatorio.

Oh Xesús, que amaches aos teus con gran predilección, escoita a súplica que che facemos, e pola túa misericordia concede a aqueles que Ti che levaches do noso fogar o gozar do eterno descanso no seo do teu infinito amor. Amén.

Concédelles, Señor, o descanso eterno e que lles ilumine a túa luz perpetua.

Que as almas dos fieis defuntos pola misericordia de Deus descansen en paz. Amén.

 

ORACIÓN DE RECOMENDACIÓN DA ALMA A CRISTO

Señor, encomendámosche a alma do teu servo(a) ? (mencione o seu nome) e suplicámosche, Cristo Xesús, Salvador do mundo, que non lle negues a entrada no colo dos teus patriarcas, xa que por ela baixaches misericordiosamente do ceo á terra.

Recoñécea, Señor, como criatura túa; non creada por deuses estraños, senón por ti, único Deus vivo e verdadeiro, porque non hai outro Deus fóra de Ti nin ninguén que produza as túas obras.

Enche, Señor, de alegría a súa alma na túa presenza e non te acordes dos seus pecados pasados nin dos excesos a que a levou o ímpeto ou ardor da concupiscencia.

Porque, aínda que pecase, xamais negou ao Pai, nin ao Fillo, nin ao Espírito Santo; así a todo, creu, foi celoso da honra de Deus e adorou fielmente ao Deus que o fixo todo.

 

 

 

ORACIÓNS PARA REZAR NO VELORIO

No nome do Pai, do Fillo, e do Espírito Santo. Amén.

Guía : Irmáns pidamos perdón a Deus polos nosos pecados e polas culpas do noso(a) irmán(a) defunto(a)______________.

Todos : Eu confeso ante Deus Todopoderoso e ante vós irmáns que pequei moito de pensamento, palabra, obra ou omisión. Pola miña culpa, pola miña culpa, pola miña gran culpa, por iso rogo a Santa María, sempre Virxe, aos Anxos, aos Santos e a vós irmáns que intercedades por min ante Deus o noso Señor. Amén.

Guía : Irmáns, mentres realizamos o fermoso xesto de velar ao noso(a) irmán(a) defunto(a)___. , roguemos confiadamente a Deus, fonte de toda vida, para que encha coa gloria e a felicidade dos Santos a ___. , a quen velamos na debilidade do seu corpo mortal.

Pidámosle que teña misericordia del (ela) no día do xuízo; que o(a) deixe libre da condenación e o(a) absolva dos castigos merecidos polas súas culpas para que, reconciliado(a) con Deus o noso Pai, sexa levado por Xesucristo noso Bo Pastor até o seu reino eterno, para gozar da súa compañía e a de todos os santos.

Guía : Escoitemos a lectura do Santo Evanxeo (Xn 11, 17-27):

Cando chegou Xesús, atopouse con que Lázaro xa levaba catro días no sepulcro. Betania estaba preto de Xerusalén, a uns tres quilómetros: moitos dos xudeus foran onda Marta e María para lles daren o pésame polo irmán. Cando oíu Marta que Xesús estaba chegando, saíulle ó encontro. María, en cambio, quedou na casa. Díxolle entón Marta a Xesús:

‑Señor, se ti estiveses aquí, meu irmán non morrería; pero eu sei que, aínda agora, Deus che concederá calquera cousa que lle pidas.

Xesús díxolle:

‑Teu irmán resucitará.

Marta respondeulle:

‑Ben sei que resucitará na resurrección, no día derradeiro.

Díxolle Xesús:

‑Eu son a resurrección e a vida. Quen cre en min, aínda que morra, vivirá; e todo o que vive e cre en min, non morrerá endexamais. ¿Cres ti isto?

Ela respondeu:

‑Si, Señor: eu creo que ti es o Cristo, o Fillo de Deus, que había de vir ó mundo.

 

Guía : Reafirmamos a nosa fe na Palabra de Deus rezando o Credo:

Creo en Deus..

Guía : Rezamos o Salmo 130, e a cada estrofa repetimos : 

             "Eu poño a miña esperanza en Ti, Señor e confío na túa palabra " (pódese cantar)

Desde os abismos chámote, Señor;

escoita, Señor, a miña voz.

Ten atentos os oídos

ó clamor da miña súplica.

Eu poño a miña esperanza...

Se ti levas conta dos pecados,

¿quen, Señor, se terá en pé?

Mais en ti está o perdón,

para te faceres respectar.

Eu poño a miña esperanza...

Eu espero no Señor, a miña alma espera;

eu confío na súa palabra.

A miña alma vólvese ó Señor,

máis do que os vixías á aurora.

Eu poño a miña esperanza...

Pois no Señor está o amor

e a redención cumprida.

El é quen redime a Israel

de todos os pecados.

 

Eu poño a miña esperanza...

Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo,

agora e sempre;

ao Deus que é, que era e que virá,

por sempre eternamente.

Eu poño a miña esperanza...

 

(Rezamos Noso Pai, Avemaría e Gloria)

 

Guía: Recibe, Señor, ao teu fillo(a) ... , a quen chamaches deste mundo á túa presenza; concédelle que, libre de todos os seus pecados, alcance a felicidade do descanso e da luz eterna e mereza unirse aos teus santos e elixidos na gloria da Resurrección.

Guía : Dálle Señor o descanso eterno.

Todos : ...e brille para el/ela/eles a luz eterna.

Guía : Descanse en paz.

Todos : Amén.

Guía : Que a alma de ... e de todos os fieis defuntos pola misericordia de Deus descansen en paz.

Todos : Amén.

No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén.

 

ORACIÓNS PARA REZAR NO ENTERRO

No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén.

Guía : Irmáns pidamos a Deus perdón polos nosos pecados e polas culpas do noso(a) irmán(a) defunto(a) ___

Todos : Eu confeso ante Deus Todopoderoso ...

Guía : Oremos:

Señor Xesucristo, Ti permaneciches tres días no sepulcro, dando así a toda sepultura un carácter de espera na esperanza da resurrección.

Concede ao/a teu/túa servo/a repousar na paz deste sepulcro ata que Ti, resurrección e vida dos homes, resucítelo e lévelo a contemplar a luz do teu rostro.

Ti que vives e reinas por sempre eternamente.

Todos : Amén.

Guía : Escoitemos a lectura do Santo Evanxeo (MC 15, 33-46):

33Chegado o mediodía, a escuridade cubriu toda a terra, ata as dúas e pico da tarde. 34E nesa hora, Xesús berrou moi forte:

‑Eloí, Eloí, lamá sabactaní  (que quere dicir: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaches").

35Oíndo aquilo, algúns dos presentes comentaban:

‑¿Oístes? Está chamando por Elías.

36E un deles, botando a correr, empapou unha esponxa en vinagre, espetouna nunha canivela, e deulle de beber, dicindo:

‑Deixade, a ver, logo, se vén Elías baixalo.

37Pero Xesús, dando un berro moi alto, expirou.

38O veo do Templo rachou en dous de arriba abaixo. 39O centurión, que estaba diante, oíndo o berro que deu ó morrer, dixo:

‑Verdadeiramente este home era Fillo de Deus.

40Tamén había mulleres, mirando desde lonxe; entre elas estaban María Magdalena, María a nai de Santiago o Menor e de Xosé, e mais Salomé, 41que o seguían e servían cando estaba en Galilea; e moitas outras que subiran con el a Xerusalén.

42A tardiña, como era o día da Preparación, ou sexa véspera de sábado, 43Xosé de Arimatea, nobre conselleiro que tamén esperaba o Reino de Deus, foi onda Pilato con gran valor, para lle pedir o corpo de Xesús. 44Pilato estrañouse de que xa estivese morto, e, chamando polo centurión, preguntoulle se xa morrerá; daquela, 45informado polo centurión, entregoulle o cadáver a Xosé. 46El, mercando unha saba, baixouno, envolveuno nela, e acomodouno nun sepulcro excavado na rocha; logo fixo rodar unha lousa sobre a entrada.

 

Guía : Poñemos ao noso(a) irmán(a) defunto(a) baixo a protección da nosa Señora da Carmen, patroa das benditas almas do Purgatorio.

Deus te salve...

Guía: Pidamos polo noso(a) irmán(a) a Xesucristo, que dixo: "Eu son a Resurrección e a Vida, o que cre en min, aínda que morrese vivirá, e o que está vivo e cre en min, non morrerá para sempre."

Agora, a cada invocación respondemos: "Pedímoscho, Señor."

- Señor, Ti que choraches sobre a tumba de Lázaro, dígnate enxugar as nosas bágoas. Oremos...

- Ti que resucitaches aos mortos, dígnate dar a vida eterna ao noso irmán(a) ___ Oremos...

- Ti que perdoaches na cruz ao bo ladrón e prometícheslle o Paraíso, dígnate perdoar e levar ao ceo ao noso(a) irmán(a). Oremos...

- Ti que purificaches ao noso(a) irmán(a) na auga de Bautismo e o unxiste co óleo da Confirmación, dígnate admitilo(a) entre os teus santos e elixidos. Oremos...

- Ti que alimentaches ao noso(a) irmán(a) co teu Corpo e o teu Sangue, dígnate tamén admitilo na mesa do teu Reino. Oremos...

- E a nós, que choramos a súa morte, dígnate confortarnos coa fe e a esperanza da vida eterna. Oremos ...

 

Guía : Señor, ten misericordia do teu servo(a), para que non sufra castigo polas súas faltas, pois desexou cumprir a túa vontade. A verdadeira fe o(a) uniu aquí na terra, ao pobo fiel, que a túa bondade o(a) unha agora ao coro dos anxos e elixidos.

Por Xesucristo O noso Señor.

Todos : Amén

Guía : Dálles Señor o descanso eterno.

Todos : ...e brille para el (ela) a luz eterna.

Guía : Que descanse en paz.

Todos : Amén.

Guía : Que a alma de ... e de todos os fieis defuntos, pola misericordia de Deus, descansen en paz.

Todos : Amén.

No nome de Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén.

 

ORACIÓNS PARA REZAR NO FOGAR, IGREXA E VISITA AO CEMITERIO

(No caso de facelas comunitariamente usar a figura do guía)

No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén

Guía : Irmáns pidamos perdón a Deus polos nosos pecados , polas culpas do noso(a) irmán(a) defunto(a) ...

Todos : Eu confeso ante Deus Todopoderoso e ante ...

Guía : Señor meu Xesucristo, que es cabeza de todos os teus fieis cristiáns, en Ti unímonos como membros dun mesmo corpo que é a Igrexa e suplicámosche únasnos máis e máis contigo e que as nosas oracións e sufraxio de boas obras aproveiten ás ánimas dos nosos irmáns do Purgatorio, para que cheguen pronto a unirse aos nosos irmáns do Ceo.

Guía : Agora escoitamos e meditamos a seguinte oración:

Non chores se me amas. ( San Agustín )

Non chores se me amas. Se coñeceses o don de Deus e o que é o Ceo!

Se puideses ouvir o cántico dos anxos e verme no medio de eles!

Se puideses ver desenvolverse ante os teus ollos o horizonte, os campos e os novos carreiros que atraveso...

Se por un instante puidesen contemplar, como eu, a beleza, ante a cal as belezas palidecen! . Amáchesme no país das sombras e non te resignas a verme no das inmutables realidades?

Creme, cando a morte veña a romper as ligaduras como rompeu as que ao meu me encadeaban, cando chegue o día que Deus tiña fixado e coñece, e a túa alma veña a este ceo en que che precedeu a miña, ese día volverás verme, sentirás que che sigo amando, que che amei, atoparás o meu corazón con todas as súas tenruras purificadas.

Volverás verme en transfiguración, en éxtase, feliz!

Xa non esperando a morte, senón avanzando contigo, que che levarei da man por carreiros novos de luz - e de vida - Enxuga o teu pranto, non chores se me amas.

 

Guía : respondemos : "Dálles o descanso eterno."

- Polo teu humilde nacemento. Oremos...

- Pola túa vida entre os homes. Oremos...

- Pola túa paixón e morte. Oremos...

- Pola túa gloriosa resurrección. Oremos...

- Pola túa ascensión ao Ceo. Oremos...

- Pola vinda do Espírito Santo. Oremos...

- Pola túa Santa Igrexa. Oremos...

- Pola túa nai, a Virxe Maria. Oremos...

- Por todos os teus Santos. Oremos...

- Pola túa volta definitiva. Oremos...

Guía : rezamos Noso Pai, Avemaría e Gloria.

 

Guía : Meu Señor Xesucristo, cuxos méritos son infinitos e cuxa bondade é inmensa: mira propicio aos teus fillos que laian no Purgatorio anhelando a hora de ver o teu rostro, de recibir a túa aperta, de descansar ao teu lado e, mirándoos, compadécete das súas penas e perdoa o que lles falta para pagar polas súas culpas. Nós ofrecémosche as nosas obras e sufraxios, os dos teus Santos e Santas; os da túa Nai e os teus méritos, fai que pronto saian do seu cárcere e reciban das túas mans a súa liberdade e a gloria eterna.

Guía : Dálles, Señor, o descanso eterno.

Todos : ... e brille para el (ela) a luz eterna.

Guía: Que descanse en paz.

Todos : Amén.

Guía: Que a alma de ___ e de todos os fieis defuntos, pola misericordia de Deus, descansen en paz.

Todos : Amén

No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén.

 

VISITA AO CEMITERIO

Eu próstrome sobre esta terra onde repousan os restos mortais dos meus queridos pais, parentes, amigos, e todos os meus irmáns na fe que me precederon no camiño da eternidade.

Mais que podo facer eu por eles? Oh divino Xesús, que padecendo e morrendo polo noso amor comprástesnos co prezo do voso sangue a eterna vida; eu sei que vivides e escoitades as miñas pregarias e que é copiosísima a graza da vosa redención.

Perdoade, pois oh Deus misericordioso, ás almas destes os meus amados defuntos, libráas de todas as penas e de todas as tribulacións, e acólleas no seo da vosa Bondade e na alegre compañía dos vosos Anxos e Santos para que, libres de todo dor e de toda angustia,  gocen e reinen contigo no Paraíso da túa gloria por sempre eternamente. Amén.