Corpus Christi

SANTÍSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO  -  CICLO C

 

 

Primeira Lectura     Xén 14, 18-20

Ofreceu pan e viño

 

LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE

 

     Naqueles días, Melquisédec, rei de Salem, presentou pan e viño, pois era sacerdote do Deus Altísimo, e bendiciu a Abrán con estas palabras:

     ‑ Bendito sexa Abrán polo Deus Altísimo, que fixo ceo e terra. Bendito sexa o Deus Altísimo, que puxo os teus inimigos na túa man.

     Abrán deulle a Melquisédec o décimo de todo.

 

 

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

 

 

SALMO RESPONSORIAL     Sal 109, 1. 2. 3. 4

 

R/.  (4bc):  Ti es sacerdote para sempre conforme ao rito de Melquisédec.

 

Palabra do Señor ao meu Señor:

Senta á miña dereita,

mentres poño os teus inimigos

por estrado dos teus pés.

 

O Señor estenderá desde Sión

o cetro do poder:

domina nos teus inimigos.

 

Ti es príncipe desde o día do teu nacemento,

tes aura sagrada desde o seo;

xereite coma orballo antes da aurora.

 

O Señor xurouno, e non se arrepinte:

Ti es sacerdote para sempre

conforme ao rito de Melquisédec.

 

 

Segunda Lectura     1 Cor 11, 23-26

Cantas veces comedes e bebedes, anunciades a morte do Señor

 

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS CORINTIOS

 

            Irmáns:

            Eu recibín do Señor, e transmitinvos tamén a vós, que o Señor Xesús, na noite en que o entregaron, colleu pan e, despois de dar grazas, partiuno e dixo:

            "Isto é o meu corpo, que se entrega por vós; facede isto en memoria miña". Do mesmo xeito, despois de cear, tomou a copa dicindo:

            "Esta copa é a Nova Alianza, no meu sangue; cada vez que a bebades, facédeo en memoria miña".

            Polo tanto, cada vez que comedes este pan e bebedes desta copa, anunciades a morte do Señor, ata que El volva.

 

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

 

 

SECUENCIA,  AD LIBITUM: Lauda, Sion, Salvatorem

                             ou, máis breve:  Ecce panis

 

 

Loemos o Salvador,

o noso guía e pastor,

cun cantar afervoado.

 

Loémolo xenerosos,

pois don tan marabilloso

nunca o daremos loado.

 

A razón de tal loanza,

o pan vivo no que alcanza

o pobo gozosa vida.

 

Ós doce en leda irmandade

fora entregado en verdade

na cea de despedida.

 

Ampla e sonora cantiga:

que fale a alma e bendiga

con indicible ledicia.

 

Hoxe é a recordación

da primeira institución

desta mesa sen malicia.

 

Na mesa do novo Rei,

nova Pascua, nova lei,

o tempo vello termina.

 

O novo vence ao que é vello,

a verdade ao seu espello,

e a luz a noite ilumina.

 

Cristo mándanos facer

na súa memoria e querer

o que na Cea el fixera.

 

Seguindo no seu camiño

consagramos pan e viño

cal hostia de amor sincera.

 

Dogma para o pobo cristián:

en carne tórnase o pan

e o viño faise sangue.

 

A fe confirme animosa

o que a razón pretensiosa

non entende nin abrangue.

 

Baixo unha humilde aparencia

de signos, late a presenza

de cousas marabillosas.

 

Mantenza a carne, e bebida

o sangue, Cristo todo vida

en cada parte gozosa.

 

Quen o come, toma enteiro

o seu corpo sobranceiro

non diviso nin rompido.

 

Come un e comen mil,

tanto este coma aquil,

e non se dá consumido.

 

Os bos e os malos o comen,

con dispar sorte o consomen:

lance de vida ou de morte.

 

Morte ao malo, vida ao bo,

única mesa de unión

pero moi distinta sorte.

 

Partido xa o sacramento,

non dubides, olla atento

que tanto encerra o fragmento

coma todo o corpo enteiro.

 

Non hai no fondo fisura,

só o signo se fractura,

nin o amor nin a feitura

reve do que é verdadeiro.

 

O pan dos anxos foi feito

de camiñantes proveito;

pan para os fillos é feito,

que non para darlle aos cans.

 

En símbolos persignado:

con Isaac inmolado,

año pascual ofrendado,

para os devanceiros maná.

 

Bo pastor, pan sobranceiro,

pan para o pobo esmoleiro,

mantennos e sé o guieiro

que nos conduza certeiro

ata as fontelas da vida.

 

Ti, Señor de canto hai,

que termas de nós, mortais,

fainos os teus comensais

coas multitudes triunfais

na mesa en ti compartida. Amén.

 

 

 

Ou, máis breve:  Ecce panis

 

 

O pan dos anxos foi feito

de camiñantes proveito;

pan para os fillos é feito,

que non para darlle aos cans.

 

En símbolos persignado:

con Isaac inmolado,

año pascual ofrendado,

para os devanceiros maná.

 

Bo pastor, pan sobranceiro,

pan para o pobo esmoleiro,

mantennos e sé o guieiro

que nos conduza certeiro

ata as fontelas da vida.

 

Ti, Señor de canto hai,

que termas de nós, mortais,

fainos os teus comensais

coas multitudes triunfais

na mesa en ti compartida. Amén.

 

 

 

 

 

ALELUIA     Xn 6, 51

Se non se canta, pódese omitir

 

Aleluia, aleluia.

Eu son o pan vivo, que descendín do ceo, di o Señor;

quen coma deste pan, vivirá eternamente.

Aleluia.

 

 

Evanxeo     Lc 9, 11b-17

Comeron e saciáronse todos

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

 

            Naquel tempo, faláballe Xesús á xente do Reino de Deus e curaba a cantos o necesitaban. E como empezaba a caer o día, achegáronse os Doce e dixéronlle:

            ‑ Despide a xente, para que vaian ás vilas e aldeas próximas en procura de sitio para se hospedaren e para que poidan tamén comprar algo que levar á boca, porque aquí estamos nun descampado.

            Pero el replicoulles:

            ‑ Dádelles vós de comer.

            Eles contestaron:

            ‑ Pero se non temos máis ca cinco bolos de pan e mais dous peixes! A non ser que vaiamos nós mercar mantenza para toda esta xente.

            Eran uns cinco mil homes. Mais el díxolles aos seus discípulos:

            ‑ Colocádeos en grupos de cincuenta.

            Dixéronllelo, e sentaron todos. El, colleu os cinco bolos e mais os dous peixes, ergueu a vista ao ceo, bendiciunos, partiunos e déullelos aos discípulos, para que llelos servisen á xente. Comeron todos a fartar, e coas sobras encheron aínda doce cestas.

 

                                   Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo