Domingo 6 de Pascua

 

6º DOMINGODE PASCUA CICLO C

 

 

Primeira Lectura     Feit 15, 1-2. 22-29

Decidimos, o Espírito Santo e mais nós, non vos impoñer máis cargas cás precisas

 

LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

 

            Naqueles días, algúns que baixaron desde Xudea ensinaban aos irmáns: "se non vos circuncidades conforme á tradición de Moisés, non vos podedes salvar".

            Como se orixinou un desacordo e unha disputa non pequena de Paulo e Bernabé contra eles, acordaron que Paulo, Bernabé e algúns outros subisen a Xerusalén a tratar a cuestión cos apóstolos e os responsables.

            Entón, os apóstolos e os responsables de acordo con toda a Igrexa, decidiron elixir algúns de entre eles e mandalos a Antioquía, xunto con Paulo e Bernabé; Xudas, chamado Barsabás, e Silas, homes que destacaban entre os irmáns. E por medio deles mandaron esta carta:

            "Os irmáns apóstolos e responsables saúdan aos irmáns de orixe pagá, que están en Antioquía, Siria e Cilicia. Somos sabedores de que algúns, saídos de aquí e a quen non demos mandato ningún, andan por aí desacougándovos coas súas palabras; decidimos escoller uns delegados e mandárvolos, xunto cos nosos benqueridos Bernabé e Saulo, que teñen dedicado a súa vida á causa de noso Señor Xesús Cristo; mandámosvos, logo, a Xudas e Silas, que vos dirán de palabra as mesmas cousas.

            Porque decidimos, o Espírito Santo e mais nós, non vos impoñer máis cargas cás precisas: absterse de carnes ofrecidas aos ídolos, do sangue, de animais afogados e da unión deshonesta; faredes ben en gardarvos destas cousas. Saúde".

 

                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus

 

 

SALMO RESPONSORIAL     Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8

 

R/.  (4): Lóente os pobos, oh Deus, lóente os pobos todos.

Ou:  Aleluia.

 

Deus teña piedade de nós e nos bendiga,

faga brillar o seu rostro sobre nós.

Que se coñeza na terra o teu camiño,

en todas as nacións a túa salvación.

 

Alégrense e canten as nacións,

porque xulgar os pobos rectamente

e na terra gobernar as nacións.

 

Lóente os pobos, oh Deus,

lóente os pobos todos.

Que nos bendiga Deus e que o teman

os confíns todos do mundo.

 

 

Segunda Lectura     Ap 21, 10-14. 22-23

Mostroume a santa cidade que descendía do ceo

 

LECTURA DO LIBRO DA APOCALIPSE

 

            O anxo levoume en espírito á cima dun monte moi grande e alto e amosoume a cidade santa, Xerusalén, que baixaba do ceo de onda Deus; tiña a gloria do mesmo Deus. O seu resplandor imitaba o dunha pedra preciosa, unha pedra cristalina de xaspe.

            Tiña unha muralla grande e alta con doce portas de entrada; e enriba das portas doce anxos; e escritos nelas os seus nomes, que son os das doce tribos de Israel: tres portas polo Nacente, tres portas polo Norte, tres portas polo Mediodía e tres portas polo Poñente. A muralla da cidade tiña doce alicerces e sobre os alicerces, doce nomes, que son os dos doce Apóstolos do Año.

            Nela non vin santuario ningún, porque o seu santuario é o Señor Deus, que todo o sostén, e mais o Año. A cidade non precisa sol nin lúa que a ilumine, que a ilumina a gloria de Deus; e o Año é a súa lámpada.

 

                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus

 

 

ALELUIA      Xn 14, 23

Se non se canta, pódese omitir.

 

Aleluia, aleluia.

Quen me ama, cumprirá a miña palabra, di o Señor;

e o meu Pai amarao e viremos a el.

Aleluia.

 

 

Evanxeo     Xn 14, 23-29

O Espírito Santo recordaravos todo canto vos dixen

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

            Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos:

            ‑ Se alguén me ama, gardará a miña palabra, e meu Pai amarao, e viremos onda el, e faremos vida con el. O que non me ama, non garda as miñas palabras; e a palabra que escoitades de min, non é miña, é do Pai que me mandou.

            Díxenvos estas cousas mentres estaba convosco; pero o Paráclito, o Espírito Santo que meu Pai mandará no meu nome, ese havos ensinar todo e traeravos á memoria canto eu vos dixen.

            Déixovos a paz, douvos a miña paz: eu non vola dou como o mundo a dá.

            Non vos angustiedes, nin teñades medo. Oístes que vos dixen "voume e logo volvo onda vós".

            Se me amasedes, alegrariádesvos de que eu vaia onda o Pai, xa que o Pai é máis ca min.

            Díxenvolo agora, antes de que suceda, para que, cando suceda, creades.

 

                        Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, Cristo