Vodas de Ouro

 

 

RENOVACIÓN DO COMPROMISO MATRIMONIAL

 

Sacerdote: 

Querido matrimonio: hai 50 anos celebráchedes con gran ledicia a vosa voda, ¿queredes hoxe de novo dar grazas a Deus polo voso amor e a vosa fe?

 

Matrimonio: SI, QUEREMOS.

 

Sacerdote: 

¿Queredes renovar a vosa alianza sacramental ante o pobo de Deus aquí reunido?

 

Matrimonio: SI, QUEREMOS.

 

Sacerdote: 

¿Queredes prometer fidelidade entre vós, e bo exemplo ós vosos fillos e a toda a comunidade cristiana?

 

Matrimonio: SI, QUEREMOS.

 

Sacerdote: 

Eu, no nome da igrexa aquí reunida, invítovos a que, unidas as vosas mans, renovedes o voso compromiso matrimonial.

 

Matrimonio

 

NÓS, COMO PARELLA CRISTIÁ,

RENOVAMOS A NOSA PROMESA

DE FIDELIDADE.

FIDELIDADE Ó AMOR DE DEUS,

EN QUEN CREMOS.

FIDELIDADE Ó NOSO ESPOSO/A,

A QUEN AMAMOS.

FIDELIDADE ÓS NOSOS FILLOS,

DOS QUE SOMOS RESPONSABLES.

E NOS ACEPTAMOS DE NOVO

COMO MARIDO E MULLER,

NA LEDICIA E NA PENA,

NA SAÚDE E NA ENFERMIDADE,

HASTA QUE A MORTE NOS SEPARE.

 

BENDICIÓN DOS ANEIS:

Sacerdote: 

Bendice e santifica, Señor, o amor de .............e................, e que estes aneis, signo de fidelidade, lles lembren a súa promesa de amor mutuo.

 

Matrimonio:

Recibe de novo esta alianza, como signo do meu amor e fidelidade a ti.

 

 

BENDICIÓN DAS ARRAS:

 

Sacerdote: 

Bendice, Señor, estas arras que ............... e............. se entregan, e derrama sobre eles a abundancia dos teus bens.

Matrimonio:

Recibe estas arras como signo da bendición de Deus e dos bens que compartimos.

 

 

Sacerdote: 

O Señor, que fixo nacer en vós o amor, vos manteña nese mesmo amor, vos sosteña nos vosos propósitos, fortaleza a vosa vida e bendiga sempre á vosa familia. No nome do Pai e do Fillo e do Espíritu Santo. Amén.

 

 

 PETICIÓNS/OFERTORIO

 

MONICIÓN:

Todo o que os homes ofrecemos a Deus, recibímolo previamente de Él. Con estas ofrendas queremos manifestar o noso agradecemento e a nosa disponibilidade á hora de aceptar o seu plan sobre as nosas vidas.

 

Os Padriños de voda presentan un ramo de rosas e len:

- Señor, neste ramo de rosas que te ofrecemos, queremos simbolizar o que foi o voso matrimonio. Houbo na vosa convivencia destes anos momentos de saúde e de enfermidade, alegrías e tristezas, fatigas e ilusións. Son as espiñas e as flores da vida en común. Señor, bendíceas e continúa acompañándoos no sucesivo.

 

Os esposos presentan as alianzas e len:

- Hoxe quixeramos, Señor, ofrecerte as nosas vidas. Como signo delas che ofrecemos estas alianzas que durante anos expresaron externamente o Sacramento que recibimos. Axúdanos durante o resto das nosas vidas a que manifestemos coa nosa entrega e a nosa fidelidade o amor que Ti nos tes.

 

Os Amigos ou Familiares presentan o pan e o viño e len:

- Compartiron como matrimonio, Señor, os esforzos por levar adiante e manter o seu fogar. Así como o pan e o viño representan e alimento que sustentou a vosa mesa, que non falte nunca o pan da túa Palabra e da Eucaristía hasta que o comamos xuntos no banquete do teu Reino.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vodas de Ouro

 

MONICION DE ENTRADA

 

 

Cando alguén casa, ten sempre grandes aspiracións, espera facer grandes cousas, mellorar e ter máis do que tiña... esa é a ambición da xuventude. Cando despois de 50 anos miras atrás, daste conta de que o máis grande da túa vida foron todas esas pequenas cousas ás que nunca damos importancia e o poder telas feito XUNTOS.

 

Pensemos hoxe en todas esas pequenas cousas e deamos grazas polo que tedes compartido e polo que aínda vos queda por vivir e celebrar en palabras de San Agustín...:

 

“Rezade xuntos, pero tamén falade e ride en común,

intercambiade favores, lede xuntos libros ben escritos,

estade xuntos bromeando e xuntos serios,

estade ás veces en desacordo sen animosidade,

como se está ás veces con un mesmo,

e utilizade ese raro desacordo para reforzar o acordo habitual,

aprendede algo o un do outro,

botade en falta aos ausentes con pena,

acollede aos que chegan con ledicia

e facede manifestacións deste estilo e doutro xénero,

chispas do corazón dos que se aman e se atraen,

expresadas no rostro, na lingua, nos ollos, en mil xestos de tenrura,

 e cociñade os alimentos do fogar onde as almas

se unan no seu conxunto e onde varios non sexan máis que un.”

 

TEXTO PARA OUTRO MOMENTO DA CERIMONIA (A ELIXIR) :