XIII Domingo

 

 PRIMEIRA 2 Re 4, 8-11. 14-16a

Ese home de Deus é un santo varón; que permaneza alí

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO SEGUNDO DOS REIS

 

8Un día que pasaba Eliseo por Xunam, unha muller rica porfioulle que quedase a xantar.

Desde aquela, cada vez que pasaba por alí, detíñase a comer. 9A muller díxolle ó seu

home: -"Escoita, eu sei que ese home de Deus, que pasa sempre por aquí, é un santo varón.

10Podiámoslle preparar arriba no faiado un cuarto pequeno, cunha cama, unha mesa, unha

cadeira e un candeeiro, para que poida descansar, cando pase por onda nós".

 

11Un día que Eliseo pasaba por alí, retirouse ó cuarto e durmiu nel. 14Pero Eliseo insistiu:

-"¿Que se pode facer por ela?". 15Guehazí dixo: -"Unha cousa: ela non ten fillos, e o seu

home é vello".

 

16Entón dixo Eliseo: -"Chama por ela". El chamouna, e ela presentouse onda a porta.

Eliseo anuncioulle: -"O ano que vén, por estas datas, terás un fillo no colo".

 

 SALMO RESPONSORIAL Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19

R/ (2a): Quero cantar por sempre o amor do Señor

 

2Quero cantar por sempre o amor do Señor,

pregoar polas xeracións a súa fidelidade:

3-"Penso que o teu amor está fundado co mundo,

a túa fidelidade asentada cos ceos".

 

16Feliz o pobo que sabe aclamarte

e camiñar, Señor, na luz da túa presencia.

17O teu nome fai a súa ledicia o día enteiro,

a túa xustiza é a súa gloria.

 

 18Ti es, en verdade, a súa gloria e a súa forza,

polo teu favor erguemos nós a testa.

19O Señor é o noso escudo,

o santo de Israel o noso rei.

 

 

 

SEGUNDA Rm 6, 3-4. 8-11

Consepultados con el polo bautismo, andemos en vida nova

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS ROMANOS

 

Irmáns e irmás:

3¿Ignorades que a cantos nos bautizaron para Cristo Xesús, bautizáronos para unirnos á

morte del? 4Enterrámonos, logo, con el polo bautismo para a morte, para que, como Cristo

foi resucitado dos mortos pola gloria do Pai, así tamén nós camiñemos nunha vida nova.

8Se xa morremos con Cristo, cremos que tamén viviremos con El; 9e ben sabemos que

Cristo, resucitando dos mortos, xa non morre máis, a morte xa non pode nada contra El.

10Porque o seu morrer foi un morrer ó pecado para sempre, mais o seu vivir é un vivir para

Deus. 11Así tamén, vós considerádevos mortos ó pecado, pero vivos para Deus en Cristo

Xesús.

 

 

 

ALELUIA 1 Pe 2,9:

Vós sodes raza elixida, sacerdocio real, pobo santo;

proclamade a grandeza daquel que vos chamou das tebras

para participardes na súa admirable luz

 

 

EVANXEO Mt 10, 37-42

Quen non acepta a cruz non é digno de min. Quen vos recibe a vós, recíbeme tamén a min

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 

 Dilles Xesús ós seus apóstolos:

37Quen ama a seu pai ou a súa nai máis ca a min, non é digno de min. E quen ame a seu

fillo ou a súa filla máis ca a min non é digno de min. 38E quen non carga coa súa cruz e

me segue, non é digno de min. 39Quen trate de conserva-la vida, perderaa; pero quen a

perda por min, ese conservaraa.

 

40Quen vos recibe a vós, recíbeme a min; e quen me recibe a min, recibe ó que me

mandou. 41Quen recibe a un profeta por ser profeta, terá recompensa de profeta; quen

recibe a un xusto por ser xusto, terá recompensa de xusto. 42E quen dea de beber a un

destes pequenos, anque soamente sexa un vaso de auga fresca, por ser discípulo meu,

asegúrovos que non perderá a súa recompensa.