XANEIRO

 
XANEIRO 
 
 
 
 
 
Día 1 de xaneiro 
 
OITAVA DO NADAL 
 
SOLEMNIDADE DE SANTA MARÍA NAI DE DEUS 
 
Cf o propio do Tempo, n. 18 
 
 
 
 
 
510 
 
Día 2 de xaneiro 
 
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nacianceno, 
 
bispos e doutores da Igrexa 
 
(Memoria) 
 
Do común dos pastores (bispos) ou dos doutores da Igrexa 
 
 
 
PRIMEIRA Ef 4, 1-7. 11-13 n. 722, 8 
 
SAL. RESP. Sal 22, 1-3. 4. 5. 6 n. 721, 2 
 
ALELUIA Mt 23, 9b. 10b 723, 1 
 
EVANXEO Mt 23, 8-12, n. 724, 3 
 
 
 
 
 
511 
 
Día 7 de xaneiro 
 
San Raimundo de Penyafort, presbítero 
 
Do común dos pastores 
 
PRIMEIRA 2 Cor 5, 14-20 n. 722, 7 
 
SAL. RESP. Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a n. 739, 6 
 
ALELUIA Lc 21, 36 n. 741, 7 
 
EVANXEO Lc 12, 35-40 n. 742, 22 
 
 
 
 
 
Día 9 de xaneiro 
 
San Euloxio de Córdoba, presbítero e mártir 
 
Do común dos mártires ou dos santos 
 
 
 
 
 
512 
 
Día 13 de xaneiro 
 
S. Hilario, bispo e doutor da Igrexa 
 
Do común dos pastores ou dos doutores da Igrexa 
 
 
 
PRIMEIRA 1 Xn 2, 18-25 
 
 Quen confesa ó Fillo, ten tamén ó Pai 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN XOÁN 
APÓSTOLO 
 
 
 
18Meus fillos, estamos na hora derradeira. Conforme oístes, tiña que vi-lo Anticristo; 
ollade que xa están aquí moitos anticristos; por isto sabemos que estamos na hora 
derradeira. 
 
19Os anticristos saíron dos nosos, aínda que eles non eran dos nosos; se fosen dos nosos 
habían quedar connosco; pero non, eles saíron para deixar ver que non todos son dos 
nosos. 
 
20Vós, en troques, recibistes do Santo unha unción e todos vós téde-lo coñecemento. 
21Decidinme a escribirvos, non porque non coñezáde-la verdade senón xustamente 
porque xa a coñecedes e porque da verdade non saen mentiras. 
 
22¿Quen é o mentireiro, senón o que nega que Xesús é o Mesías? Ese tal é o Anticristo, 
porque nega ó Pai e ó Fillo. 23Quen nega ó Fillo, xa non ten comuñón co Pai; e quen 
profesa a súa fe no Fillo, tamén ten comuñón co Pai. 
 
24Respecto a vós, ó contrario: que vos quede dentro o que aprendestes desde o comezo. 
Se o que aprendestes desde o comezo vos queda dentro, tamén vós permaneceredes no 
Fillo e no Pai, 25xa que esta é xustamente a promesa que o Fillo nos fixo: a vida eterna. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 109, 1. 2. 3. 4. n. 721, 7 
 
ALELUIA Mt 5, 16 n. 729, 1 
 
EVANXEO Mt 5, 13-19 n. 730, 1 
 
 
 
 
 
513 
 
Día 17 de xaneiro 
 
San Antón, abade 
 
(Memoria) 
 
Do común dos santos (relixiosos) 
 
PRIMEIRA Ef 6, 10-13. 18 n. 740, 8 
 
SAL. RESP. Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 11 n. 739, 3 
 
ALELUIA Xn 8, 31b-32 n. 741, 9 
 
 
 
EVANXEO Mt 19, 16-26 
 
 Se queres ser perfecto, vai e vende canto tes 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO 
 
 
 
16 Acercouse un a Xesús para lle preguntar: 
 
-Mestre, ¿que teño que facer de bo para acada-la vida eterna? 
 
17El contestoulle: 
 
-¿Por que me preguntas acerca do bo? Soamente Un é Bo. E se queres entrar na vida, 
garda os mandamentos. 
 
18El preguntoulle: 
 
-¿Cales? 
 
-"Non matarás, non cometerás adulterio, non roubarás, non darás falso testemuño; 
19honra a teu pai e a túa nai, e ama ó teu próximo coma a ti mesmo". 
 
20O mozo contestou: 
 
-Todas esas cousas xa as gardo. ¿Que é o que me falta? 
 
21Respondeulle Xesús: 
 
-Se queres ser perfecto, vai, vende canto tes, e dállelo ós pobres, e terás un tesouro no 
ceo; e despois, ven e sígueme. 
 
22Oíndo estas cousas, o xove marchou moi aflixido: tiña moitos bens. 
 
23Entón díxolles Xesús ós seus dicípulos: 
 
-Asegúrovos que lles vai ser difícil ós ricos entrar no Reino dos Ceos; 24volvo a 
asegurarvos; é máis fácil para un camelo pasar polo ollo dunha agulla que para un rico 
entrar no Reino dos Ceos. 
 
25Oíndo aquilo, os discípulos aínda estaban máis abraiados e comentaron: 
 
-Pero logo, ¿quen se vai poder salvar? 
 
26Mirando para eles fixamente, díxolles: 
 
-Si, para os homes é imposible; pero para Deus todo é posible. 
 
 
 
 
 
Día 20 de xaneiro 
 
Santos Froitoso, bispo e mártir, 
 
e os seus diáconos Euloxio e Augurio, mártires 
 
Do común dos mártires 
 
 
 
 
 
514 
 
O mesmo día 20 de xaneiro 
 
San Fabián, papa e mártir 
 
Do común dos mártires ou pastores (papas) 
 
PRIMEIRA 1 Pe 5, 1-4 n. 722, 13 
 
SAL. RESP. Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10... n. 721, 3 
 
ALELUIA Xn 10, 14 n. 723, 5 
 
EVANXEO Xn 21, 15-17 n. 724, 12 
 
 
 
 
 
515 
 
O mesmo día 20 de xaneiro 
 
San Sebastián, mártir 
 
Do común dos mártires 
 
PRIMEIRA 1 Pe 3, 14-17 n. 716, 8 
 
SAL. RESP. Sal 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 n. 715, 2 
 
ALELUIA Sant 1, 12 n. 717, 4 
 
EVANXEO Mt 10, 28-33 n. 718, 2 
 
 
 
 
 
516 
 
Día 21 de xaneiro 
 
Santa Inés, virxe e mártir 
 
(Memoria) 
 
Do común dos mártires ou das virxes 
 
PRIMEIRA 1 Cor 1, 26-31 n. 740, 2 
 
SAL. RESP. Sal 22, 1-3. 4. 5. 6. n. 739, 4 
 
ALELUIA Xn 15, 9b. 5b n. 741, 13 
 
EVANXEO Mt 13, 44-46 n. 742, 5 
 
 
 
 
 
517 
 
Día 22 de xaneiro 
 
San Vicenzo, diácono e mártir 
 
Do común dos mártires 
 
PRIMEIRA 2 Cor 4, 7-15 n. 716, 3 
 
SAL. RESP. Sal 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 n. 715, 2 
 
ALELUIA Mt 5, 10 n. 717, 1 
 
EVANXEO Mt 10, 17-22 n. 718, 1 
 
 
 
 
 
Día 23 de xaneiro 
 
San Ildefonso, bispo 
 
Do común dos pastores (bispos) ou dos doutores da Igrexa 
 
 
 
 
 
518 
 
Día 24 de xaneiro 
 
San Francisco de Sales, bispo e doutor da Igrexa 
 
Memoria 
 
Do común dos pastores (bispos) ou dos doutores da Igrexa 
 
PRIMEIRA Ef 3, 8-12 n. 728, 4 
 
SAL. RESP. Sal 36, 3-4. 5-6. 30-31 n. 727, 2 
 
ALELUIA Xn 13, 34 n. 741, 10 
 
EVANXEO Xn 15, 9-17 n. 742, 25 
 
 
 
 
 
519 
 
Día 25 de xaneiro 
 
CONVERSIÓN DO APÓSTOLO SAN PAULO 
 
Festa 
 
 
 
PRIMEIRA Feit 22, 3-16 
 
 Érguete e bautízate, e lava os teus pecados, 
 
 invocado o nome de Xesús. 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS 
 
 
 
Dille Paulo ó pobo: 
 
 -3Eu son xudeu, nado en Tarso da Cilicia, pero criado nesta cidade, instruído ós pés de 
Gamaliel en todo o rigor da Lei dos nosos pais, acérrimo defensor de Deus, coma vós 
agora.4Eu perseguín á morte este Camiño, prendendo e metendo na cadea a homes e 
mulleres, 5tal como o poden atesta-lo sumo sacerdote e todo o Senado. De parte deles 
recibín cartas para os irmáns de Damasco e púxenme en camiño para traer presos a 
Xerusalén ós de alí, para castigalos. 
 
6Pero sucedeu que cando ía de camiño, cerca de Damasco e polo mediodía, unha gran 
luz do ceo lostregou arredor de min. 7Caín ó chan e sentín unha voz que me dicía: 
''Xaúl, Xaúl, ¿por que me persegues?''. 
 
8Eu respondín: 
 
''¿Quen es, Señor?''. 
 
E díxome: 
 
''Eu son Xesús de Nazaret, a quen ti persegues''. 
 
9Os que ían comigo tamén viron a luz, pero non sentiron a voz do que me falaba. 
 
10Entón dixen: 
 
''¿Que debo facer, Señor?'' 
 
E o Señor díxome: 
 
''Érguete, vai a Damasco e alí diráseche todo o que se che pide que fagas''. 
 
11E como non vía cousa por culpa da fogaxe daquela luz, cheguei a Damasco pola man 
dos meus compañeiros. 
 
12Entón un tal Ananías, home devoto conforme a Lei, aprezado por tódolos xudeus de 
alí, 13veume ver e, ó chegar onda min, díxome: 
 
''Saulo, irmán, recobra a vista'' 
 
E naquel mesmo intre puiden velo. 14E díxome: 
 
"O Deus dos nosos pais destinoute para que coñecése-la súa vontade, para vére-lo Xusto 
e sentíre-la voz da súa boca; 15porque lle has ser testemuña diante de tódolos homes do 
que viches e sentiches. 16E agora ¿a que 
 
agardar? Érguete, recibe o bautismo e lávate dos teus pecados, invocando o seu nome". 
 
 
 
 
 
Ou tamén: Feit 9, 1-22 
 
 Señor, ¿qué queres que eu faga? 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRODOS FEITOS DOS APÓSTOLOS 
 
 
 
9 1Saulo, respirando aínda ameazas e morte contra os discípulos do Señor, presentouse 
ó Sumo Sacerdote 2e pediulle cartas para as Sinagogas de Damasco, a fin de que, se 
encontraba algúns que fosen deste novo camiño, 
 
tanto homes como mulleres, os puidese levar presos a Xerusalén. 
 
3De camiño, cerca xa de Damasco, aconteceu que, de súpeto, unha luz do ceo o 
envolveu co seu fulgor. 4Caeu no chan e sentiu unha voz que lle dicía: 
 
-Xaúl, Xaúl, ¿por que me persegues? 
 
5El preguntou: 
 
-¿Quen es ti, Señor? 
 
Contestoulle: 
 
 -Eu son Xesús a quen ti persegues. 6Pero érguete, entra na cidade, e xa se che dirá o 
que tes que facer. 
 
7Os compañeiros de viaxe quedaron parados, estantíos: sentían a voz, mais non vían 
ninguén. 8Saulo ergueuse do chan, pero, malia te-los ollos abertos, non vía nadiña. 
 
Levárono pola man, introducírono en Damasco. 9Alí botou tres días sen ver, sen comer 
e sen beber. 
 
 10Había en Damasco un discípulo, chamado Ananías, e o Señor díxolle nunha visión: 
 
-¡Ananías! 
 
El respondeu: 
 
-Aquí estou, Señor. 
 
O Señor volveulle falar: 
 
-11Vai á rúa Dereita, e procura falar na casa de Xudas a un home chamado Saulo de 
Tarso, que está orando. 12(En visión, viu Saulo a un home chamado Ananías entrar e 
impoñerlle as mans para que recobrase a vista). 
 
13Ananías respondeu: 
 
-Señor, teño oído falar moito dese home e do mal que lles ten feito ós teus santos en 
Xerusalén. 14E aquí ten poderes dos xefes dos sacerdotes, para prender a tódolos que 
invocan o teu nome. 
 
15Pero o Señor díxolle: 
 
-Vai, que ese home é un instrumento escollido por min, para leva-lo meu nome diante 
dos pagáns, dos seus reis e mais dos israelitas. 16¡Heille mostra-lo que ten que sufrir 
polo meu nome! 
 
 17Entón Ananías, poñéndose en camiño, entrou na casa, e impoñéndolle as mans, 
díxolle: 
 
-Irmán Saulo, quen me manda é o Señor Xesús, que se che apareceu cando viñas polo 
camiño, para que recóbre-la vista e te enchas do Espírito Santo. 
 
18No instante, repeláronlle dos ollos como unhas escamas e recuperou a vista; ergueuse, 
e bautizouse. 19Despois comeu e volvéronlle as forzas. 
 
Pasou algúns días cos discípulos de Damasco, 20e axiña comezou a predicar a Xesús 
nas sinagogas, proclamando que era o Fillo de Deus. 21Tódolos que o sentían ficaban 
pasmados e dicían: 
 
''Pero ¿non é este o que en Xerusalén fixo estragos entre os que invocan ese Nome, e 
viñera aquí para os levar presos diante dos sumos sacerdotes?''. 
 
22Pero Saulo con máis ánimos confundía ós xudeus de Damasco, demostrando que 
Xesús era o Mesías. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 116, 1. 2 
 
R/: (Mc 16, 15): Ide polo mundo enteiro, anunciando o Evanxeo 
 
Ou: Aleluia 
 
 
 
1 1Louvade ó Señor tódalas xentes, 
 
aclamádeo tódolos pobos. 
 
 
 
2O seu amor connosco é firme, 
 
a súa fidelidade dura sempre. 
 
 
 
ALELUIA Xn 15, 16 
 
R/ Aleluia. V/ Eu escollínvos, 
 
 para que vaiades e levedes 
 
 froito 
 
 e o voso froito permaneza, 
 
 di o Señor. 
 
 R/ Aleluia 
 
 
 
EVANXEO Mc 16, 15-18 
 
 Ide ó mundo enteiro, predicade o Evanxeo 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS 
 
 
 
Aparecéndose Xesús ós once, díxolles: 
 
-Ide polo mundo enteiro, anunciando a Boa Nova a toda a creación. 16Quen crea e se 
bautice, salvarase; quen non crea, condenarase. 17Os que crean irán acompañados destes 
sinais: no meu nome botarán demos, falarán linguas novas; 18collerán serpes coas mans, 
e se chegan a beber algún veneno, non lles fará mal ningún; imporánlle-las mans ós 
enfermos, e estes curarán. 
 
 
 
Na Misa votiva de san Paulo, proclámanse tamén estas lecturas aquí recollidas. 
 
 
 
 
 
520 
 
Día 26 de xaneiro 
 
Santos Timoteo e Tito, bispos 
 
Memoria 
 
A primeira proclamación desta memoria é propia 
 
Do Común dos pastores (bispos) 
 
 
 
PRIMEIRA 2 Tim 1, 1-8 
 
 Facemos memoria da súa fe, da fe auténtica 
 
 que hai en ti 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA SEGUNDA CARTA DE SAN PAULO 
APÓSTOLO A TIMOTEO 
 
 
 
1 1Paulo, apóstolo de Cristo Xesús por vontade de Deus para anuncia-la promesa da 
vida que hai en Cristo Xesús, 2a Timoteo, fillo querido, deséxoche a gracia, a 
misericordia e a paz de Deus e de Cristo Xesús noso Señor. 
 
3Doulle gracias a Deus, a quen sirvo desde o nacemento con conciencia limpa, porque 
decote me lembro de ti nas miñas oracións, noite e día. 4Cando me acordan as túas 
bágoas, véñeme ganas de te ver para me encher de alegría 5lembrando a túa fe sincera, 
que xa habitou na túa avoa Loide e na túa nai Eunice, e confío que tamén en ti. 
 
6Por esta mesma causa recórdoche que reavíve-lo carisma de Deus, que hai en ti pola 
imposición das miñas mans. 7Porque Deus non nos deu un espírito feble senón forte, de 
amor e de sobriedade. 8Non teñas vergonza de noso Señor, nin de min, preso por El; ó 
contrario, faite partícipe dos meus sufrimentos polo Evanxeo, contando co poder de 
Deus. 
 
 
 
Ou tamén: Tit 1, 1-5 
 
 A Tito, fillo querido na fe común 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO 
 
APÓSTOLO A TITO 
 
 
 
1 1Paulo, servidor de Deus e apóstolo de Xesús Cristo, para leva-los escolleitos de Deus 
á fe e mais ó coñecemento da verdade, que é conforme á piedade verdadeira 2e que se 
apoia na esperanza da vida eterna. Deus, que non mente, prometera xa antes de tódolos 
tempos esa vida 3e ó tempo debido cumpriu publicamente á súa palabra pola 
predicación, que se me confiou, por mandato do noso Salvador Deus. 
 
 4A Tito, meu fillo lexítimo na fe común, deséxoche a gracia e a paz de Deus, Pai de 
Cristo Xesús, o noso Salvador. 
 
5Deixeite en Creta, para que seguises endereitando o que faltaba e para que nomeases 
responsables en cada vila, tal como che prescribín eu 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 n. 721, 5 
 
ALELUIA Lc 4, 18 n. 723, 4 
 
EVANXEO Mc 9, 34-37 n. 742, 15 
 
 
 
 
 
521 
 
Día 27 de xaneiro 
 
Santa Anxela de Mérici, virxe 
 
Do común das virxes ou das santas (educadoras) 
 
PRIMEIRA 1 Pe 4, 7b-11 n. 740, 15 
 
SAL. RESP. Sal 148, 1-2. 11-13a. 13c-14. n. 733, 2 
 
ALELUIA Cf Mt 11, 25 n. 741, 4 
 
EVANXEO Mc 9, 34-37 n. 742, 15 
 
 
 
 
 
522 
 
Día 28 de xaneiro 
 
San Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igrexa 
 
Memoria 
 
Do común dos doutores da Igrexa ou dos pastores 
 
PRIMEIRA Sab 7, 7-10. 15-16 n. 725, 2 
 
SAL. RESP. Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14. n. 727, 3 
 
ALELUIA Mt 23, 9b. 10b n. 729, 2 
 
EVANXEO Mt 23, 8-12 n. 730, 4 
 
 
 
 
 
523 
 
Día 31 de xaneiro 
 
San Xoán Bosco, presbítero 
 
Memoria 
 
Do común dos pastores ou santos (educadores) 
 
PRIMEIRA Flp 4, 4-9 n. 740, 10 
 
SAL. RESP. Sal 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a n. 739, 6 
 
ALELUIA Mt 23, 11. 12b n. 741, 6 
 
EVANXEO Mt 18, 1-5 n. 742, 7