Misa do amencer

 

MISA DO AMENCER

 

Primeira Lectura  Is 62, 11-12

Velaí vén a túa salvación

 

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

 

            Velaí o Señor que se fai oír ata o cabo do mundo.

"Dicídelle á filla de Sión:

            Velaí chega o teu Salvador.

Velaí a súa paga con El,

e a súa recompensa diante del".

            Entón chamaráselles: "Pobo santo",

"Os redimidos do Señor",

e a ti chamaráseche "Buscada",

"Cidade non abandonada".

 

                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus

 

 

SALMO RESPONSORIAL             Sal 96, 1 e 6. 11-12

 

R/. Unha luz resplandeceu hoxe sobre nós, porque nos naceu o Señor.

 

O Señor reina, alégrese a terra,

exulten todas as illas.

Os ceos pregoan a súa rectitude,

e todos os  pobos contemplan a súa gloria.

 

A luz despunta para os xustos

e para os rectos de corazón a ledicia.

Alegrádevos, xustos, no Señor,

loade o seu nome santo.

 

Segunda Lectura             Tit 3, 4-7

Salvounos segundo a súa misericordia

 

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO A TITO

 

            Benquerido irmán:

            Cando apareceu a bondade de Deus, noso Salvador, e se manifestou o seu agarimo, salvounos non polas obras boas que nós tiveramos feito, senón pola súa misericordia, por medio do baño do novo nacemento e polo poder renovador do Espírito Santo.

            Ese Espírito que verteu sobre nós con abundancia, por Xesús Cristo, noso Salvador, a fin de que, xustificados pola súa graza, chegásemos a ser en esperanza herdeiros da vida eterna.

 

Palabra do Señor

 

 

ALELUIA     Lc 2, 14

Se non se canta, pódese omitir.

 

Aleluia, aleluia.

Gloria a Deus nas alturas,

e sobre a terra paz para os homes de boa vontade.

Aleluia.

 

 

Evanxeo            Lc 2, 15-20

Os pastores encontraron a María e a Xosé e ao neno

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

 

            Naquel día, os pastores dicíanse uns a outros:

            ‑ Vaiamos a Belén ver o que sucedeu e que o Señor nos ma­nifestou.

            Foron correndo, e atoparon a María e mais a Xosé, e ao neno deitado na manxadoira. Ao que o viron, contaron todo o que lles dixeran do meniño aquel.

            E cantos o oíron, quedaron pasmados do que os pastores lles dixeron.

            María, que trataba de comprender, conservaba todas estas cousas no seu corazón.

            Os pastores volveron, glorificando e loando a Deus por canto viran e oíran, tal como lles fora anunciado.

 

                        Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, Cristo